Category: Edukacja

Ogólnie rzecz biorąc, deprecjacja to spadek wartości aktywa w czasie. Na proces ten wpływa wiele czynników, a samo zjawisko ma wiele skutków – tych dobrych i ...

READ MORE +

Ogólnie rzecz biorąc, aprecjacja to wzrost wartości aktywa w czasie. Wzrost ten może nastąpić z wielu powodów, w tym ze zwiększonego popytu lub słabnącej ...

READ MORE +

Deflacja to spadek cen towarów i usług, zwykle związany ze spadkiem podaży pieniądza i kredytów w gospodarce. Oznacza to, że stopa inflacji jest ujemna. ...

READ MORE +

Z punktu widzenia inwestora inflacja jest niezwykle ważnym zagadnieniem. To jest to "coś" co musisz najpierw pokonać, aby móc powiedzieć, ze zarabiasz na ...

READ MORE +

Inwestowanie staje się coraz popularniejsze, a co za tym idzie częstotliwość wyszukiwania słów „papiery wartościowe” w wyszukiwarce internetowej również ...

READ MORE +