Ryzyko w kontraktach CFD – rodzaje, metody zarządzania i sposoby jak je ograniczyć

Kontrakty CFD są inwestycją o wysokim ryzyku. W tym artykule przyglądam się zagrożeniom dla tego instrumentu i sposobom na zarządzanie nimi.

  • Kontrakty różnicowe pozwalają spekulować na różnych rynkach za pomocą mechanizmu lewara. Wymagają wpłaty depozytu i sprawdzają się na najbardziej płynnych rynkach.
  • Większość inwestorów traci regularnie na rynku CFD z powodu braku świadomości ryzyka, niskich umiejętności oraz niewiedzy na temat zarządzania kapitałem. Dzięki narzędziom typu stop loss oraz korzystając z mniejszej niż dopuszczalna dźwigni, można jednak skutecznie ograniczać straty.
  • CFD jest instrumentem dla inwestorów o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
CFD a ryzyko

Dlaczego kontrakty CFD są uznawane za ryzykowny instrument?

Kontrakty na różnicę kursową (contract for difference) stanowią obecnie dużą część oferty platform brokerskich. CFD są to instrumenty pochodne – nie mogą istnieć bez instrumentów bazowych, których zachowanie determinuje wynik. Mogą być wystawiane na aktywa o różnym charakterze i osiąganej stopie zwrotu. Jednocześnie są uznawane za wyjątkowo ryzykowne narzędzia. Jest tak z kilku powodów:

  • mają wybitnie spekulacyjny charakter – najlepiej sprawdzają się na rynkach, które są płynne, zmienne i mają wysokie wahania,
  • korzystają z mechanizmu dźwigni – z jednej strony powoduje to możliwość zajęcia większej pozycji niż w przypadku innych instrumentów, a z drugiej wymaga korzystania z kapitału obcego, który musi być oddany brokerowi,
  • w przypadku, gdy depozyt zabezpieczający nie jest w pełni pokryty przez inwestora, broker może zamknąć pozycję, a to powoduje straty.

Głównym powodem, dla którego CFD jest ryzykownym instrumentem, jest bardzo złożone połączenie pomiędzy płynnością rynku, wysokością spreadu i działania mechanizmu dźwigni. Jeśli płynność rynku maleje, rośnie wielkość spreadu, czyli różnicy między ceną zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych. Jest to jedna z największych kategorii kosztów, które ponosi inwestor.

Większość inwestorów traci na handlu CFD

Według różnych szacunków aż od 67% do 90% inwestorów korzystających z CFD ponosi straty. Te informacje dotyczą wyników inwestycyjnych odnotowywanych na kontach brokerskich. Dzieje się tak z kilku zasadniczych powodów. Przede wszystkim CFD jest instrumentem wysoce spekulacyjnym, wymagającym dużych umiejętności – jest trudny do opanowania nawet dla zawodowców. Mechanizm dźwigni działa w obie strony – można odnieść duże zyski a jednocześnie równie wysokie straty. W przypadku akcji i innych instrumentów bazowych możliwe jest nabywanie pojedynczych sztuk instrumentów – można kupić 1, 2 czy nawet 10 akcji. W przypadku CFD na akcje jest zupełnie inaczej, kontrakty opiewają na pełne pakiety – 100 czy 1000 akcji to nie jest nic niezwykłego, ale zwyczajna transakcja na tym rynku.

Warto zaznaczyć, że większość osób, które handlują za pomocą kontraktów, nie posiada odpowiednich umiejętności i wiedzy potrzebnej do zarządzania ryzykiem. Są kuszone wizją wysokich zysków, jednak nie zdają sobie sprawy ze specyfiki tego rynku i wielu niuansów. Próg wejścia jest w tym wypadku niski, ponieważ wysokość depozytu wymagana przez brokera to relatywnie niewielka kwota. Tymczasem niektórzy inwestorzy mogą stracić dużo większą ilość kapitału, jaki wyłożyli na start.

Sposoby na zmniejszenie ryzyka w handlu kontraktami CFD

Duża ilość inwestorów nie radzi sobie w sferze zarządzania kapitałem i nie potrafi działać według planu. Sporo inwestorów postrzega rynek jako miejsce, w którym nie ma żadnych ograniczeń, ignorują sygnały płynące z rynku. Jednocześnie istnieją skuteczne metody, aby ograniczyć wysokość strat. Można do nich zaliczyć:

  • korzystanie z mniejszej dźwigni, niż zezwala broker – pozwala to zmniejszyć ryzyko wyzerowania depozytu,
  • angażowanie małej części kapitału w najbardziej ryzykowne transakcje – strata 1% portfela to dużo mniej niż 50%,
  • używanie narzędzi typu take profit oraz stop loss – pozwala to w praktyczny sposób wcielić w życie strategię inwestycyjną i nie ulegać niebezpiecznym impulsom.
  • wybór brokera, który zapewnia ochronę przed ujemnym saldem

Wielkim błędem wielu inwestorów jest brak jakiejkolwiek edukacji i profesjonalnego przygotowania do gry. Najbardziej skuteczni traderzy cały czas się uczą, popełniają błędy i analizują własną grę. Jest to nieodzowny element osiągania zysków.

Dla przykładu, spójrzmy na okno kontraktu CFD na akcje Tesla oferowanego przez polski dom maklerski XTB. Początkujący inwestor powinien ograniczać wolumen kontraktu oraz stosować stop loss.

Ryzyko w handlu CFD - przykład kontraktu na akcje Tesla
Żródło: xtb.com. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Czy warto inwestować poprzez kontrakty CFD

Kontrakty CFD w opinii większości inwestorów są bardziej wymagającym instrumentem od akcji i pozostałych aktywów. Aby osiągnąć wysoki poziom handlu kontraktami na różnicę należy wiele poświęcić. Osoby, które chcą zacząć inwestować tą metodą powinny najpierw zbadać swój profil ryzyka – sprawdzić, jakie maksymalne straty są dla nich dopuszczalne. Warto zwrócić uwagę na takie cechy jak: gotowość do ciągłej nauki, wybór odpowiedniego brokera czy znajomość danego rynku. Inwestor, który używa CFD musi znać nie tylko konstrukcję tego instrumentu, ale przede wszystkim dane statystyczne dotyczące aktywa bazowego. Dochodzą to tego takie aspekty, jak płynność rynku, znajomość sezonowości rynku, śledzenie najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, bycie na bieżąco z raportami.

Warto podkreślić, że każdy rynek rządzi się swoimi prawami i jest uzależniony od zachowań inwestorów na innych rynkach. I tak rynek akcji reaguje na to, co dzieje się z rynkiem obligacji. Jest to skorelowane także z wysokością stóp procentowych, inflacją i wieloma zmiennymi.

Kto nie boi się ryzyka? Kto może zdobyć największe profity handlując CFD?

Handel kontraktami CFD jest dedykowany dla inwestorów działających w bardzo krótkim terminie. Są określani jako traderzy lub spekulanci. Ich horyzont inwestycyjny może obejmować minuty, godziny, dni czy nawet tygodnie. O kontraktach CFD robi się z reguły bardzo głośno, kiedy najlepsi traderzy na rynku publicznie zamykają pozycję. Dzisiaj, w czasach social tradingu, często docierają do nas tweety typu „znany spekulant zamyka stratę na milion dolarów…” lub „rekordowy zarobek – 10 milionów USD zysku…”

Nie zapominajmy, iż chcąc osiągnąć bardzo wysoką wygraną trzeba zaangażować duży kapitał własny. Dźwignia oczywiście podnosi wartość kontraktu, ale bez odpowiednio dużego wkładu własnego zyski nigdy nie będą spektakularne.

Kontrakty CFD ryzyko. Podsumowanie

CFD jest instrumentem o wysokim poziomie ryzyka. Wynika to z możliwości lewarowania – czyli korzystania z cudzego kapitału. Ma to swoją cenę, ponieważ większość osób na tym rynku regularnie traci. Jednocześnie istnieją skuteczne sposoby na ograniczenie ryzyka dzięki zleceniom obronnym, lepszej organizacji gry czy nieustannej edukacji i poznawaniu rynku.

Korzystając z kontraktów na różnicę należy mieć świadomość wysokiego ryzyka i angażować tylko taki kapitał, który może być utracony. Warto przed zakupem pierwszego CFD skorzystać z rachunku demonstracyjnego oraz przekonać się, jakie możliwości niesie ten instrument. Warto ich używać tylko w przypadku, gdy rynek jest płynny i występuje duża pewność do zmiany trendu. W razie potrzeby należy błyskawicznie ucinać straty i korzystać z narzędzi typu stop loss.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo