Jak inwestować w surowce w 2021? Poradnik dla początkujących, metody, informacje co i gdzie kupić

Łatwo zauważyć, że cały rozwój gospodarczy, a generalnie wszystko co mamy opiera się ostatecznie na surowcach. Nawet największe innowacje, najlepsze pomysły nie będą wdrożone bez surowców. Inwestowanie w surowce nie cieszy się jednak aż tak dużą popularnością jak inwestowanie w akcje czy kryptowaluty. Czy słusznie?

Co warto wiedzieć o inwestowaniu w surowce?

Wielu wskazuje, że inwestowanie w surowce to inwestowanie w prawdziwą wartość. Oznacza to, że za jakimkolwiek instrumentem opartym na surowcu kryje się rzecz o konkretnej wartości użytkowej. Na przykład przy akcjach spółek inwestujemy w strukturę prawną. Mimo, że kryje się za nią wartość aktywów spółki, to wciąż wartość w głównej mierze wynika z możliwości osiągania zysków. Przy surowcach mamy co do zasady samą wartość użytkową, a wartość określana jest na podstawie gry popytu i podaży. Przy surowcach trudna jest manipulacja ceną, a jednocześnie na ceny wpływają bardzo mocno kwestie polityczne.

Surowce energetyczne – czy warto w nie inwestować?

Mimo wielkich przewidywań o odejściu od węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego, dalej są to najważniejsze surowce potrzebne energetyce. Odchodzenia od nieodnawialnych źródeł energii można się spodziewać, ale w bardzo dalekiej perspektywie. To sprawia, że na cenę tych surowców nie będzie obecnie wpływać transformacja energetyczna.

Jednocześnie cena surowców energetycznych jest zależna od pogody, a globalne zmiany klimatu mogą napędzać zapotrzebowanie na prąd. Pogoda ma być coraz bardziej zmienna i ekstremalna, w konsekwencji w okresach bardzo zimnych albo gorących, będziemy potrzebowali więcej energii elektrycznej.

Surowce rolne – czy warto w nie inwestować?

Zawsze będziemy musieli jeść. Ten fakt sprawia, iż nawet bardzo wysokie ceny żywności wynikające z wysokich cen surowców rolnych nie sprawią zaniku popytu. Ta sztywność popytu nie jest jednak nieograniczona. Duży wpływ na cenę surowców rolnych ma polityka rolna i środowiskowa rządów państw. Ustalanie cen maksymalnych to częsta praktyka.

Co ważne, wzrost dochodów całego społeczeństwa sprawia, że głód i niedożywienie są coraz mniej częste. To sprawia, że popyt na żywność będzie tylko rósł. Jednocześnie kawa, kakao czy zboża nie mają substytutów.

Metale szlachetne to także surowce

Mimo, że część z metali szlachetnych ma zastosowanie w medycynie czy produkcji maszyn, części, to dalej ich podstawowa wartość wynika z chęci przechowywania przez rządy i prywatnych inwestorów. Wartość wynikająca z kulturowych uwarunkowań i wiary w wartość tych metali prawdopodobnie zawsze będzie powszechna. Nawet największe kryzysy nie zaburzą znacząco wartości metali szlachetnych. Jednak tak jak złoto, srebro są wartościowe (w kulturze), tak platyna czy pallad niekoniecznie.

Surowce przemysłowe (pierwiastki) – czy warto w nie inwestować?

Surowce przemysłowe są najbardziej zależne od sytuacji gospodarczej na świecie. Jeśli mamy globalną recesję, to cena ich znacząco spada. Działa to jednak w drugą stronę. Wszyscy ekonomiści są zgodni, że w długiej perspektywie wszystkie gospodarki będą rosły i będą wymagały coraz więcej produkcji przemysłowej (albo krajowej, albo zagranicznej). To sprawia, że surowce przemysłowe będą współmiernie wymagane przez przemysł.

Co ważne, surowce przemysłowe nie mają substytutów. Popyt na lit, kobalt i nikiel może rosnąć przez m.in. zapotrzebowanie na akumulatory do aut elektrycznych. Cena uranu również może wzrastać przez np. chęć budowy elektrowni atomowych przez rządy wielu państw.

Jak inwestować w surowce? Poznaj najlepsze metody

Fizyczny zakup

Prawdopodobnie najmniej efektywnym sposobem na inwestowanie w surowce, jest fizyczny zakup i ich przechowywanie. Jest to częsta praktyka przy złocie czy srebrze, jednak prowizje i marże od sprzedawców sprawiają, że możliwy zysk jest znacząco pomniejszony. Z drugiej strony, jesteśmy zabezpieczeni przed globalnym upadkiem wszystkich systemów bankowych czy wymiany kapitału. W przypadku tak wielkiego kryzysu, mamy swoje surowce „w domu”.

Jednostki ETF

Jeśli zależy ci na zysku, dalej bezpiecznym, to warto zainteresować się ETF-ami na surowce. Jedyne twoje zadanie przy takim rodzaju inwestycji, polega na zakupie jednostki ETF i sprzedaży jej w wybranym momencie. Co do zasady, ETF-y już w ciągu kilku tygodni są w stanie zaoferować jakieś stopy zwrotu. Co ważne, prowizja za zarządzanie przy ETF-ach jest znacznie niższa niż przy tradycyjnych funduszach. Musimy jednak dokładnie sprawdzać w co inwestuje wybrany przez nas ETF.

Akcje spółek wydobywczych

Dobrym pomysłem na inwestycje w surowce jest zakup udziałów w spółkach wydobywczych. Jesteśmy wtedy eksponowani na zmiany cen surowców (np. przy KGHM-ie korelacja z ceną miedzi wynosi nawet 95%). Jednak jesteśmy również narażeni na ryzyka wynikające z nieprawidłowego inwestowania spółki, utraty płynności czy nawet upadłości. Oznacza to, że nie inwestujemy tylko w surowce wydobywane, ale też w działalność dodatkową i całą strukturę spółki (od pracowników, po inwestycje finansowe spółki).

CFD na surowce

Bardziej zaawansowani inwestorzy mogą próbować inwestować w surowce za pomocą instrumentów pochodnych. Dobrym przykładem są tutaj kontrakty różnicy kursowej (CFD). Przy zastosowaniu dźwigni finansowej możemy zyskiwać więcej niż to wynika z rzeczywistej zmiany ceny surowca. Działa to jednak w drugą stronę. Popularnym rozwiązaniem są również kontrakty futures. Są one notowane na giełdzie i zobowiązujemy się aby w określonym terminie dokonać zakupu lub sprzedaży surowca. Oczywiście surowca nie musimy mieć, jest on jedynie reprezentowany jako wartość finansowa. Można to porównać do sytuacji w której zobowiązujemy się sprzedać surowiec za kilka miesięcy po cenie z dzisiaj. Jeśli cena surowca wzrośnie, zarabiamy. Jeśli spadnie (lub nie zmieni się), tracimy (też przez prowizje).

Dywersyfikacja doskonała

Patrząc na to jakie są perspektywy wzrostów i spadków dla cen surowców, można zauważyć, że poszczególne klasy surowców będą rosły w różnych okresach. Oznacza to, że jesteśmy tylko na podstawie samych surowców stworzyć taki portfel inwestycyjny, który będzie odpowiednio dobrze zdywersyfikowany. To pozwala nam (przy odpowiedniej strategii) zyskiwać de facto w każdej sytuacji gospodarczej. Niemniej ważny powinien być fakt, że inwestowanie w surowce jest inwestycją w realną część gospodarki, czyli taką która „coś robi”.

Aby kupić surowce (instrumenty inwestycyjne) będziesz potrzebował konta maklerskiego, poprzez które dokonasz transakcji zakupu ETF-ów, akcji spółek wydobywczych czy kontraktów CFD. Cele te zrealizujesz u brokerów takich jak XTB, Degiro, Exante.

[Total: 6 Average: 5]
Poradnik Inwestora - jak zacząć inwestować i pomnażać swój kapitał
Logo