Ranking rachunków maklerskich

Wybór właściwego rachunku maklerskiego jest równie ważny co selekcja odpowiednich aktywów w portfelu. Konto inwestycyjne musi być dopasowane do twojego celu, strategii i potrzeb. Dla jednych istotne będzie oszczędzanie na rachunkach IKE/IKZE, pozostali preferować będą darmowe konta maklerskie dające dużą swobodę w działaniu.

Poradnik Inwestora
Logo