Jaki jest zysk z obligacji? OBLIGACJE skarbowe czy korporacyjne?

Powszechnie znane, ale niezbyt często używane przez inwestorów indywidualnych obligacje skarbowe czy może mniej rozpoznawalne przez ogół, ale dające obietnice wyższego zysku obligacje firmowe. Które wybrać? Jaki jest zysk z inwestycji w obligacje? Sprawdźmy!

Jaki zysk z obligacji skarbowych a jaki z obligacji korporacyjnych
Obligacje skarbowe czy obligacje korporacyjne – co wybrać i jak na tym zarobić?

Zysk z obligacji skarbowych krótkoterminowych

W przypadku obligacji skarbowych uzasadnione jest pytanie czy w ogóle możemy mówić o zysku… Zdumiewające jest, że w strukturze sprzedaży obligacji detalicznych dominują papiery krótkoterminowe: trzymiesięczne z 1,5% oprocentowaniem oraz dwuletnie z oprocentowaniem w wysokości 2,1%. Obydwie serie mają stałe oprocentowanie, które nie chroni nas nawet przed inflacją (w ujęciu realnym te obligacje skarbowe przynoszą straty!).

Dlaczego więc je kupujemy? Dlaczego kupujemy ich najwięcej?

Trudno wyjaśnić. Prawdopodobnie wynika to z niewiedzy a osoby podejmujące decyzje o zakupie kierują się zasłyszanym stwierdzeniem, że papiery te gwarantują maksymalne bezpieczeństwo.

[Total: 3 Average: 5]