Reity Singapur czyli jak inwestować w nieruchomości w Azji

W Polsce są mało znane. Na zachodzie funkcjonują już ponad 70 lat i cały czas przynoszą inwestorom solidne zyski. REIT-y, bo o nich jest mowa stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Szczególną uwagę inwestorów przyciągają reity Singapur.

Które reity wybrać? Czy warto inwestować na rynku nieruchomości w Singapurze? Przyjrzyjmy się dokładnie reitom działającym w krajach Dalekiego Wschodu.

Inwestowanie w REIT nieruchomości w Singapurze
Rynek nieruchomości w Singapurze charakteryzuje się dynamicznym wzrostem cen. 

Co to są REIT-y (rejty)?  

Nazwa REIT to skrót od Real Estate Investment Trust, czyli określony typ funduszu inwestycyjnego. Ma postać spółki bądź funduszy notowanych na parkiecie giełdowym. Jego wycena jest kształtowana w oparciu o prawa popytu i podaży. Dzięki REIT-om indywidualni inwestorzy mogą lokować swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości. Fundusz kupuje i wynajmuje budynki lokatorom, przedsiębiorcom i instytucjom. Ponad 75 – 90% zysku z najmu płynie do inwestorów w postaci wypłacanej regularnie dywidendy. W przeciwieństwie do zwykłych spółek państwo nie pobiera od REIT-ów podatku CIT, ponieważ fundusz jest zobowiązany spełniać wszystkie rygorystyczne wymagania postawione przez ustawodawcę (m.in. wysokość dywidendy). Istnieje kilka zalet inwestowanie w te fundusze: 

 • zarabianie zarówno na dywidendzie jak i na wzroście cen akcji danego REITa
 • dużo większa płynność niż w przypadku tradycyjnego inwestowania w nieruchomości, 
 • bezpieczna struktura funduszu REIT – lokuje środki w różne aktywa rozproszone geograficznie, dlatego ryzyko związane z pojedynczą nieruchomością spada do minimum, 
 • dynamiczny wzrost wycen w perspektywicznych rejonach 
 • brak potrzeby zaciągania kredytu hipotecznego

Tak jak w każdej inwestycji są również pewne wady, na które narażony jest inwestor: 

 • wrażliwość na stopę procentową – pod tym względem REIT-y są mniej atrakcyjne od obligacji, których rentowności rosną przy wyższych stopach procentowych a w tym samym czasie atrakcyjność inwestycyjna funduszy nieruchomości spada. 
 • dużo większa zmienność cen niż w przypadku samych nieruchomości – pod tym względem REIT-om dużo bliżej jest do klasycznych akcji spółek 

Popularność REIT-ów w Azji i perspektywy funduszy w tym regionie świata

Fundusze nieruchomości są najpopularniejsze w Japonii, Hongkongu oraz w Singapurze. Od czasu pandemii wiele funduszy typu REIT w Azji Południowo – Wschodniej zdążyło wyjść z szoku gospodarczego, ponieważ rządy i banki centralne pomogły ustabilizować sektor za pomocą środków polityki pieniężnej i fiskalnej. 

Rynek nieruchomości w Singapurze jest dość specyficzny. Odsetek osób kupujących nieruchomości w celach inwestycyjnych jest dużo większy niż w innych częściach świata. Ten niepohamowany popyt powoduje dynamiczny wzrost cen, stąd ceny nieruchomości w Singapurze uznać należy „za kosmiczne”.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż Singapur jest szóstym najbogatszym krajem świata.

REIT nieruchomości w Singapurze

Przykłady funduszy typu REIT

Poniżej znajdziesz przykładowe REIT-y z Singapuru: 

 • Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT
 • Mapletree Industrial Trust REIT
 • ParkwayLife REIT
 • Ascendas REIT
 • Frasers Centrepoint Trust REIT
 • CapitaLand Ascott REIT

Powyższe fundusze są dostępne tylko poprzez konta brokerskie zagranicznych instytucji finansowych (holenderskie DEGIRO, brytyjski EXANTE, portugalski DIF Broker) – polskie domy maklerskie nie mają dostępu do rynków azjatyckich w ofercie. 

Brokerzy z ofertą Reity Singapur 

Reity singapurskie są bardzo atrakcyjne z perspektywy Europejczyka. Głownie ze względów podatkowych – występuje tu 0% poboru podatku u źródła. REIT-y singapurskie są dostępne poprzez takich brokerów jak: 

Wszystkie wymienione powyżej mają swoje przedstawicielstwa w Polsce, stronę transakcyjną oraz support w języku polskim. Kupno REIT z Singapuru nie stanowi żadnego problemu.

Jaki podatek zapłacę inwestując w REIT-y Singapur? 

W Polsce płaci się podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany potocznie podatek “Belki”, wynoszący 19%. W przypadku funduszy inwestujących w nieruchomości zyskiem będzie dywidenda lub różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży instrumentu finansowego. 

Rynek nieruchomości i reity Singapur – podsumowanie

REIT jest funduszem inwestycyjnym stworzonym, aby inwestować stricte w nieruchomości. Większość zysku pochodzącego z najmu fundusz przeznacza dla akcjonariuszy. REIT-y są notowane na giełdzie i podlegają takim samym wahaniom jak akcje i inne instrumenty finansowe. Mają dużą płynność i pozwalają wejść na rynek nieruchomości z dużo mniejszym kapitałem. Jednymi z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości są te występujące w Azji południowo – wschodniej, a szczególnie w Japonii, Hongkongu i Singapurze.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo