Ranking obligacji skarbowych z najwyższym oprocentowaniem

Ranking obligacji skarbowych to zestawienie mające na celu pomóc osobom oszczędzającym w wyborze papierów wartościowych Skarbu Państwa. Aby osiągnąć najwyższy zysk z ulokowanego kapitału musisz wziąć pod uwagę nie tylko wysokość bazowego oprocentowania, ale również mechanizm regulujący jego zmianę w przyszłości. W rankingu i recenzjach znajdziesz charakterystykę każdego rodzaju obligacji: stałoprocentowych, zmiennoprocentowych oraz indeksowanych inflacją.

Ranking obligacji skarbowych – grudzień 2023 r.

LPObligacje skarboweSymbolOprocentowanieRodzaj
112-letnie RodzinneROD7,25%indeksowane inflacją
210-letnieEDO7% indeksowane inflacją
3 6-letnie Rodzinne ROS 6,95% indeksowane inflacją
4 4-letnie COI 6,75% indeksowane inflacją
5 3-letnie TOS6,60%stałoprocentowe
6 2-letnie DOR 6,50% zmiennoprocentowe
7RoczneROR 6,25% zmiennoprocentowe
83-miesięczneOTS 3% stałoprocentowe

Aktualnie na rynku pierwotnym – w stałej ofercie – sprzedawanych jest osiem rodzajów detalicznych oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa.

  • Trzymiesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS);
  • Roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR);
  • Dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR);
  • Trzyletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS);
  • Czteroletnie indeksowane obligacje skarbowe (COI);
  • Dziesięcioletnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).

oraz wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+:

  • Sześcioletnie rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe (ROS);
  • Dwunastoletnie rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD).

Przedstawione w tabeli oprocentowanie dotyczy pierwszego roku inwestycji. W kolejnych latach ustalane jest w oparciu o poziom inflacji (obligacje skarbowe indeksowane inflacją) lub w oparciu o stopę referencyjną NBP (obligacje zmiennoprocentowe). Tym samym podejmując decyzję o wyborze obligacji skarbowych, w większości przypadków, masz tylko wiedzę o oprocentowaniu w początkowym okresie, dalszy czas uzależniony jest od sytuacji rynkowej i decyzji Ministra Finansów.

Czym są obligacje? Jakie są rodzaje obligacji?

Obligacja (ang. bond) jest papierem wierzycielskim. Oznacza to, że emitent zobowiązuje się do wypłaty nabywcy obligacji określonej sumy, powiększonej o odsetki, w ustalonym terminie. Najprościej mówiąc oznacza to, że w momencie, gdy nabędziesz obligację, tak naprawdę udzielasz swego rodzaju „kredytu” jej emitentowi. Inwestowanie w obligacje różni się od inwestowania w akcje tym, że w momencie wypłaty otrzymasz dokładnie taką sumę pieniędzy, na jaką zawarłeś umowę. Odsetki od obligacji na ogół przekazywane są w regularnych odstępach czasu do momentu wykupu.

Najwyżej w rankingu obligacji plasują się papiery wartościowe z długim terminem wykupu. Nie ma się jednak do końca co obawiać tak długiego czasu. Posiadacz obligacji zawsze może złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji. Co prawda, zysk będzie wtedy mniejszy od spodziewanego lecz nie jest też tak, że całkowicie stracimy uzbierane odsetki.

Przykładowo – w przypadku konieczności wcześniejszego zakończenia obligacji 12-letnich, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 2,00 zł od każdej obligacji sztuki obligacji..

Kiedy warto inwestować w obligacje i które najlepiej wybrać?

Decyzje inwestycyjne w zakresie zakupu obligacji najlepiej uzależnić od strategii całości inwestowania. Co do zasady najlepiej jest budować zdywersyfikowany portfel aktywów zawierający akcje, nieruchomości, złoto lub kryptowaluty oraz wspomniane tutaj obligacje skarbowe. Obligacje mogą stanowić 10% całego portfela, a mogą też 25% lub 50% – wszystko zależy od poziomu akceptowalnego ryzyka oraz perspektyw dotyczących czasu lokowanego kapitału.

Przykład portfela z obligacjami skarbowymi
Przykład portfela z obligacjami skarbowymi

Który rodzaj obligacji powinieneś wybrać? Cóż, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Inwestowanie w każdy z omówionych rodzajów obligacji ma swoje mocne i słabe strony. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich oczekiwań, czy nawet od tego, jakie są cechy twojego charakteru. Cenisz sobie bezpieczeństwo swoich finansów, stabilny, regularny dochód i pewność zwrotu z inwestycji? Wybierz obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu. Masz za zadanie ochronić wartość swojego kapitału? Wybierz obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Jeżeli posiadasz dzieci i chcesz zarobić ciut więcej sięgnij po 6-letnie lub 12-letnie obligacje dedykowane beneficjentom programu 500+. 

Każdy rodzaj obligacji skarbowych charakteryzuje się odmiennymi warunkami. Dowiedz się więcej o obligacjach z naszych szczegółowych recenzji:
Roczne obligacje skarbowe
4-letnie obligacje skarbowe
Jakie obligacje warto kupić?

Ranking obligacji skarbowych – podsumowanie

Inwestowanie w obligacje odbywa się na zupełnie innych zasadach, niż ma to miejsce w przypadku zakupu akcji. Obligacje wyróżnia w szczególności fakt, że są obarczone znacznie niższym ryzykiem niż akcje. Jeżeli prostu szukasz bezpiecznego sposobu na ulokowanie swoich oszczędności, warto, abyś na początek rozważył inwestycję w obligacje. Najbezpieczniejszą formą inwestycji są obligacje skarbowe, które sprawdzą się zwłaszcza, jeżeli masz do dyspozycji większą gotówkę, która przekracza sumę gwarantowaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przez co znacznie wzrasta ryzyko umieszczenia jej na lokacie. Na rynku obligacji każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany taką formą lokaty swojego kapitału, skorzystaj z rankingu i wybierz najwyżej oprocentowane obligacje skarbowe. 

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo