CFD

Kontrakty CFD czyli handel z dźwignią na wzrosty lub spadki cen

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest finansowym instrumentem pochodnym, który zdecydowanie wart jest poznania. Kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na rosnących lub spadających cenach bez przejmowania własności aktywów bazowych i mogą być wykorzystywane do handlu na wielu rynkach. Możesz kupić i sprzedać CFD na akcje, waluty, kryptowaluty, surowce, indeksy i wiele innych aktywów.  Kiedy handlujesz kontraktami CFD, zawierasz umowę o wymianie różnicy w cenie aktywów od momentu otwarcia kontraktu do momentu jego zamknięcia.

Jak działa handel CFD?

Handel CFD działa poprzez umożliwienie inwestorom zajęcia pozycji na temat tego, czy dany składnik aktywów wzrośnie czy spadnie. Podstawowe koncepcje, o których należy pamiętać to: długa i krótka pozycja, dźwignia finansowa (lewar) i depozyt zabezpieczający.

Aby rozpocząć handel CFD potrzebujesz konta inwestycyjnego. Wielu polskich i zagranicznych brokerów takich jak XTB, eToro, Admiral Markets, TMS Oanda Brokers, CMC Markets, Plus500 da ci możliwość handlu kontraktami na różnice cenowe na ogromną ilość instrumentów.

Co oznacza długa i krótka pozycja w handlu CFD?

Terminy „długi” i „krótki” odnosi się do pozycji zajmowanej w ramach transakcji. Jedną z głównych zalet handlu CFD jest to, że można spekulować na ruchach cen rynkowych w obu kierunkach – jeśli zajmiesz długą pozycje, to wierzysz, że cena pójdzie w górę, a jeśli krótką, to ufasz, że cena pójdzie w dół.

Tak więc, podczas gdy możesz naśladować tradycyjny handel, który przynosi zyski w miarę wzrostu ceny na rynku, możesz również otworzyć pozycję CFD, która przyniesie zyski w miarę spadku ceny na rynku bazowym. Jeśli uważasz, że akcje danej spółki spadną, możesz sprzedać kontrakt CFD na akcje tej firmy. Nadal będziesz wymieniać różnicę w cenie między otwarciem pozycji a jej zamknięciem, ale zyskasz, jeśli cena akcji spadnie, a stracisz, jeśli cena wzrośnie. Samo słownictwo jest dość przewrotne. Każdy zaczynający trader CFD ma początkowo mętlik w głowie – jak mogę sprzedać coś nie kupując tego wcześniej? Nie ma jednak obaw. Po krótkiej praktyce wszystko staje się jasne.

Źródło: xtb.com. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Na obrazku, przykład kontraktu CFD na akcje Orlenu. Sell – to zajęcie pozycji krótkiej czyli próba zarobienia w przypadku spadku ceny. Natomiast Buy to pozycja długa z chęcią zysku w przypadku wzrostu notowań.

Czym jest lewar w handlu CFD?

Dźwignia finansowa w handlu kontraktami CFD jest środkiem, dzięki któremu można uzyskać ekspozycję na dużą pozycję bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów na początku. Powiedzmy, że chcesz otworzyć pozycję odpowiadającą 500 akcjom jakiejś spółki. W przypadku standardowej transakcji oznaczałoby to konieczność pokrycia pełnego kosztu akcji z góry. Z drugiej strony, w przypadku produktu lewarowanego, takiego jak umowa na różnice kursowe, możesz być zmuszony do zaangażowania tylko 20% kosztów.

Podczas gdy dźwignia finansowa pozwala na dalsze rozłożenie kapitału, należy pamiętać, że zysk lub strata będą nadal obliczane na podstawie pełnej wielkości pozycji. W naszym przykładzie jest to różnica w cenie 500 akcji od momentu otwarcia transakcji do momentu jej zamknięcia. Oznacza to, że zarówno zyski, jak i straty mogą być znacznie większe w porównaniu z twoimi nakładami, a straty mogą być nawet większe niż depozyty. Z tego powodu ważne jest, aby zwracać uwagę na wskaźnik dźwigni finansowej i upewnić się, że transakcja odbywa się w ramach posiadanych środków.

Potencjalny zysk i strata

Aby obliczyć zysk lub stratę uzyskaną z transakcji CFD, należy pomnożyć wielkość transakcji (całkowitą liczbę kontraktów) przez wartość każdego kontraktu (wyrażoną za każdy punkt obrotu). Następnie należy pomnożyć tę liczbę przez różnicę w punktach pomiędzy ceną w momencie otwarcia i zamknięcia kontraktu. Aby w pełni obliczyć zysk lub stratę z transakcji, trzeba również odjąć wszelkie opłaty i należności, które zostały uiszczone. Mogą to być opłaty za finansowanie z dnia na dzień, prowizje lub gwarantowane opłaty za zatrzymanie transakcji.

Jak mogę zacząć handlować kontraktami CFD?

Aby zacząć handlować kontraktami CFD, należy otworzyć i zasilić konto brokerskie. Następnie należy wybrać rynek, na którym chce się handlować i przeprowadzić dokładną analizę aktywów – można to zrobić za pomocą analizy technicznej lub fundamentalnej, w zależności od osobistych preferencji. Kiedy będziesz gotowy do handlu kontraktami CFD, będziesz musiał tylko wybrać wielkość pozycji i wdrożyć strategię zarządzania ryzykiem. Większość platform brokerskich operujących z CFD oferuje konto demonstracyjne, dzięki któremu nabędziesz wszelką niezbędną wiedzę (zarówno teoretyczną i praktyczną). Swoją przygodę z kontraktami różnicy kursowej możesz zacząć m.in. z brokerami XTB, eToro, TMS. Ofertę CFD ma wiele polskich domów maklerskich oraz europejskich brokerów. Warto wybrać brokera z dobrymi opiniami o CFD.

CFD a inwestowanie długoterminowe

CFD vs inwestowanie, spekulacja czy długi termin, którą strategię wybrać? Panuje przekonanie, iż inwestorzy o małej wiedzy i doświadczeniu powinni nastawić się na  pasywne inwestowanie długoterminowe. Bardziej zaawansowani traderzy mogą pozwolić sobie na handel kontraktami CFD gdzie ryzyko jest znacznie większe. Po prawdzie, nie trzeba wybierać. Nic nie stoi na przeszkodzie aby łączyć obydwie strategie. Można przecież stale rozbudowywać bazę akcji rzeczywistych, która generować będzie coraz to większe dywidendy. A jednocześnie korzystać z nadarzających się okazji rynkowych i wykorzystywać dźwignię finansową aby szybciej powiększyć środki finansowe.

Poradnik Inwestora
Logo