Jak kupić obligacje skarbowe? Instrukcja krok-po-kroku dla początkujących

Obligacje skarbowe od dawna cieszą się popularnością wśród Polaków. Popyt na papiery
skarbowe zwiększył się jeszcze bardziej w okresie rosnących cen, gdy jeden rodzaj skarbówek nazwany został przez rząd obligacjami antyinflacyjnymi. Jak kupić obligacje skarbowe? Jak wygląda oferta? Czy oprocentowanie jest rzeczywiście atrakcyjne?

Kupowanie obligacji skarbowych poprzez DM PKO BP

Wielu oszczędzających zastanawia się gdzie można nabyć skarbówki. Najłatwiej jest kupić obligacje skarbowe przez internet na stronie transakcyjnej Biura Maklerskiego PKO BP. Czy to oznacza, że do zakupu obligacji skarbowych trzeba założyć konto maklerskie? Otóż nie. BM PKO BP pełni funkcję dystrybutora obligacji, jednak samego zakupu można dokonać na dedykowanej stronie internetowej: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

Każda osoba, która zdecyduje się kupić obligacje skarbowe automatycznie uzyska dostęp do tak zwanego rachunku rejestrowego. Rachunek rejestrowy nie pełni tej samej funkcji co konto maklerskie, służy jedynie do zapisywania stanu posiadania obligacji skarbowych. Warto podkreślić, iż rachunek rejestrowy zakładany i prowadzony jest bezpłatnie.

Krok 1 – Rejestracja w serwisie transakcyjnym Biura Maklerskiego PKO BP

Istnieje kilka kanałów sprzedaży obligacji – przez internet, w placówce, przez telefon. Z oczywistych względów ten pierwszy sposób jest najczęściej wybierany. Oprócz wygody, serwis transakcyjny daje przecież też pełną kontrolę nad naszą inwestycją. W każdej chwili możesz zalogować się i sprawdzić stan konta czy podjąć decyzję o sprzedaży i wycofaniu środków.

Obligacje skarbowe możesz kupić korzystając z jednego z poniższych kanałów sprzedaży:

 • poprzez stronę internetową www.zakup.obligacjeskarbowe.pl
 • poprzez Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP
 • w wybranych oddziałach PKO BP prowadzących sprzedaż obligacji
 • telefonicznie – poprzez numery 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55
 • poprzez inne biura maklerskie w ramach programów IKE / IKZE
 • poprzez inne biura maklerskie na rynku wtórnym
Metody rejestracji przy zakupie obligacji skarbowych
źródło: zakup.obligacjeskarbowe.pl

Zakup internetowy wymaga rejestracji w serwisie transakcyjnym. Jeśli jesteś klientem banku PKO BP lub klientem Domu Maklerskiego PKO PB sprawa jest prosta – wykorzystujesz jedną z tych dwóch metod rejestracji korzystając z faktu, iż bank posiada już twoje dane.

Jeśli nie jesteś klientem PKO BP czeka cię trochę trudniejsza droga z potwierdzeniem tożsamości poprzez aplikację eDO App.

Krok 2 – Dokonaj wyboru jakie obligacje skarbowe chcesz kupić

Po dokonaniu rejestracji i otwarciu rachunku rejestrowego przychodzi moment decyzji jakie obligacje skarbowe kupić. Wybór jest zróżnicowany, jednocześnie można podzielić papiery wartościowe według kilku kryteriów:

 • pod względem formy oprocentowania – stałoprocentowe wypłacają przez czas trwania inwestycji stały kupon, czyli odsetki. Obligacje zmiennoprocentowe są uzależnione od stopy WIBOR, która określa koszt pozyskania pożyczki na polskim rynku międzybankowym. Ostatni rodzaj to instrumenty indeksowane o stopę inflacji, które mają podwyższoną kwotę odsetek o oficjalny wskaźnik inflacji, opublikowany przez GUS,
 • pod względem trwania inwestycji – w ofercie Skarbu Państwa znajdziemy obligacje 3 miesięczne, roczne oraz 2, 3, 4-letnie, 6-letnie i 10-letnie. Po upłynięciu terminu zapadalności papiery dłużne wygasają, a kapitał wraca do wierzyciela,
 • zwolnione z podatku od zysków kapitałowych – są oferowane za pośrednictwem konta IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego.
 • obligacje rodzinne – są oferowane świadczeniobiorcom korzystającym z programu
  “500+”. Umożliwiają oszczędzanie w terminie 6 oraz 12-letnim. Są indeksowane w
  oparciu o wskaźnik inflacji.

Krok 3 – Określ ilość a następnie złóż zlecenie

W instrukcji odpowiadającej na pytanie jak kupić obligacje skarbowe krok po kroku przyszedł czas na dokonanie transakcji. Warto pamiętać, że cena emisyjna obligacji – występująca na rynku pierwotnym – jest oferowana w cenie 100 zł za jedną sztukę.

Jeśli nabywca zdecyduje się zakupić papier dłużny na rynku wtórnym, wtedy będzie to cena rynkowa. W czasie wykupu cena papieru wartościowego nosi nazwę ceny nominalnej. Kupując obligacje warto pamiętać o tym, iż nieopłacalna jest ich sprzedaż przed terminem zapadalności. Technicznie, możliwe jest wycofanie się z inwestycji przed czasem, natomiast wartość odsetek zostanie pomniejszona o opłatę związaną z przedterminowym wykupem.

Krok 4 – zasil swój rachunek rejestrowy odpowiednią kwotą

Osoba, która postanowiła oszczędzać pieniądze i chce wiedzieć, jak kupić obligacje skarbowe online, powinna mieć świadomość, iż jedyna możliwa droga zapłaty za obligacje to przelew bankowy. Wykluczone jest płacenie kartą debetową, kredytową i alternatywnymi metodami płatniczymi.

Środki trafiają najpierw na rachunek rejestrowy, z którego następnie dokonujemy zakupu obligacji. Podobnie rzecz się ma na zakończenie czasu trwania inwestycji. Masz możliwość podania rachunku bankowego do realizacji świadczeń pieniężnych z obligacji lub możesz wybrać opcję aby środki trafiły na twój rachunek rejestrowy.

Krok 5 – zoptymalizuj swoje ustawienia na rachunku rejestrowym

Podstawowym ustawieniem rachunku rejestrowego jest okreslenie czy pieniądze wypłacane są automatycznie na wskazane konto bankowe czy też przelewane na rachunek rejestrowy.

Ponadto, osoba inwestująca swoje środki w obligacje skarbowe posiada przywilej decydowania, co zrobić z odsetkami, które są premią za zamrożenie kapitału. Istnieją dwie możliwości wykorzystania środków po zakończeniu procesu:

 • uzyskane odsetki i kapitał są wypłacane są na wskazany rachunek bankowy
 • środki pieniężne pozostają na rachunku rejestrowym i mogą być reinwestowane na uprzywilejowanych warunkach poprzez nabycie obligacji w drodze zamiany.

W drodze zamiany, Skarb Państwa sprzedaje obligacje z tzw. dyskontem (obligacje o wartości 100 zł sprzedawane są po 99,90 zł – dyskonto wynosi wówczas 0,1 zł).

Czy można sprzedać obligacje przed terminem?

Nabywca może wycofać pieniądze po 7 dniach od zakupu ale nie później niż miesiąc przed
datą wykupu.

Czy odsetki od obligacji muszą być umieszczane w deklaracji podatkowej?

Nie jest to wymagane. Instytucją odpowiedzialną za pobranie i rozliczenie podatku jest DM
PKO BP.

Czy przy zakupie obligacji wymagany jest dokument tożsamości?

Przed założeniem konta maklerskiego wymagany jest dowód osobisty lub paszport w
przypadku nierezydentów.

Co obejmuje podatek od zysków kapitałowych?

Dotyczy on odsetek, które są wypłacane posiadaczowi obligacji.

Jaka prowizja jest pobierana podczas zakupu obligacji?

Zakup obligacji jest zwolniony z pobierania opłat i prowizji.

Obligacje skarbowe czy lokaty?

Co wybrać, obligacje skarbowe czy lokaty bankowe? Obydwa instrumenty, choć nie są pozbawione ryzyka, uchodzą za bardzo bezpieczne i są najpopularniejszym wyborem wśród osób oszczędzających. W obligacjach skarbowych lokujesz kapitał na dłuższy czas, co dla jednych jest wadą dla innych zaletą. Ten długi termin jest o tyle korzystny, iż mamy gwarancję wysokości oprocentowania na lata.

Lokaty i konta oszczędnościowe to krótkotrwałe przetrzymywanie pieniędzy i dużo większe zaangażowanie czasowe. Aby uzyskać atrakcyjne oprocentowanie jesteśmy często zobligowani przez banki do założenia konta osobistego i regularnego spełniania warunków, przy których jest ono darmowe. Takie rozwiązanie ma też swoje korzyści, gdyż w zamian banki nagradzają nowych klientów premiami i bonusami w ramach ciekawych promocji bankowych czego niewątpliwie nie znajdziemy inwestując w obligacje skarbowe.

Dla kogo obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe uchodzą za jeden z ważniejszych instrumentów na rynku finansowym. Może je kupić każda dorosła osoba legitymująca się dowodem osobisty. Wystarczy zarejestrować się na stronie
zakup.obligacjeskarbowe.pl, przejść pozytywnie weryfikację tożsamości oraz wpłacić środki.

Występuje wiele rodzajów obligacji skarbowych. Kluczowy jest nie tylko wybór terminu ale świadoma decyzja i zrozumienie mechanizmu rządzącego danym papierem wartościowym.

Czytaj więcej: Najkorzystniejsze obligacje skarbowe

1 Komentarz
 1. Twoje dane muszą zostać zweryfikowane.
  Weryfikacja odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
  Po dokonanej weryfikacji będzie możliwość zalogowania.

  Mówiąc krótko nie da sie kupić w ten sam dzień obligacje przez internet. Trzeba dobę poczekac na weryfikacje i dopiero potem kupić obligacje.

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo