Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny 2024

Portfele inwestycyjne nie muszą być skomplikowane. Możesz zbudować prosty i efektywne portfolio nawet nie posiadając zaawansowanej wiedzy o finansach.

Czym jest dobry portfel inwestycyjny

Portfel jest jednym z ważniejszych terminów w procesie inwestowania i edukacji finansowej. Większość osób kupując swoje pierwsze akcje spółek tworzy go już nieświadomie. Dzieje się tak, gdyż portfel nie jest niczym innym jak zbiorem wszystkich aktywów, w które dana osoba już zainwestowała.

Takie portfolio może obejmować akcje, obligacje, nieruchomości, metale szlachetne, waluty, kryptowaluty itd.

Istotne jest aby portfel inwestycyjny budować świadomie, zgodnie z przyjętą strategią dopasowaną  do poziomu akceptacji ryzyka i ram czasowych.

Portfel inwestycyjny a tolerancja ryzyka

Jedną z najważniejszych rzeczy do rozważenia przy tworzeniu portfela jest twoja osobista tolerancja na ryzyko. Akceptowalne ryzyko to zdolność do akceptowania strat inwestycyjnych w zamian za możliwość uzyskania wyższych zwrotów z inwestycji.

W praktyce, im większe ryzyko, tym większa szansa na duży zysk i na odwrót. Wiadomo, że każdy z nas chciałby zarobić jak najwięcej. I każdy z nas nie chciałby ponieść straty. Wyzwaniem jest takie dobranie i połączenie aktywów aby odpowiadało właśnie indywidualnej tolerancji na ryzyko i otwierało drogę do satysfakcjonującego zarobku.

Tolerancja na ryzyko jest powiązana jest przede wszystkim z emocjami, z tym jak mentalnie radzisz sobie z obserwowaniem wzrostu i spadku rynku. Jeśli twój cel inwestycyjny odległy jest o wiele lat, masz więcej czasu na pokonanie wzlotów i upadków, co pozwoli ci przejść bez uszczerbku przez niejedną hossę i bessę.

Rodzaje portfeli inwestycyjnych

Wyróżnia się trzy portfele modelowe: agresywny z przewagą akcji i kryptowalut, zrównoważony oparty głównie na funduszach ETF i nieruchomościach oraz bezpieczny ze znaczną przewagą obligacji skarbowych.

Przykładowy portfel inwestycyjny

Agresywny portfel jest idealny dla kogoś z wysoką tolerancją na ryzyko i dużą ilością czasu na inwestowanie, podczas gdy konserwatywne portfele są lepsze dla osób o niskiej tolerancji na ryzyko nastawionych głównie na ochronę kapitału.

Rebalancing portfela

Z biegiem czasu określone na początku proporcje aktywów ulegną przekształceniu. Stać się tak może gdy wyceny akcji ulegną zmianie. Albo zdecydujesz się  dokupić jakieś  aktywa korzystając z nadarzającej się okazji.

Rebalancing to sposób, w jaki przywracasz swój portfel inwestycyjny do jego pierwotnego wyglądu. 

Załóżmy, że miałeś portfel inwestycyjny zawierający 60% akcji i zmalał on do 55%. Możesz dokonać nowych transakcji dopóki alokacja akcji nie wróci na poziom 60%. Większość ekspertów zaleca przywracanie równowagi w określonych odstępach czasu, na przykład co 6 lub 12 miesięcy, lub gdy alokacja jednej z klas aktywów zmienia się o więcej niż określony z góry procent, na przykład o 10%.

Poradnik Inwestora
Logo