Jak inwestować w miedź w 2024? Poradnik, metody, najlepsi brokerzy do współpracy

Czerwony, delikatnie połyskujący metal jest kluczowym surowcem wykorzystywanym w wielu branżach: transporcie, elektronice, budownictwie, przemyśle. Inwestowanie w miedź skorelowane jest ze stanem światowej gospodarki – gdy cena miedzi jest wysoka i rośnie, świadczy to o dobrej kondycji gospodarki, gdy cena miedzi znacznie spada może to być oznaką zbliżającego się kryzysu. Poznaj metody jak inwestować w miedź.

Inwestowanie w miedź- zwój

Miedź – najważniejsze informacje

Można pominąć zawiłe informacje o historii miedzi. Dla wskazania jak wielka jest to materia, wystarczy wiedzieć, że miedź rodzima jest pierwszą znaną rudą metalu, którą neolityczni ludzie przerobili na narzędzia, broń i ozdoby aż około 10 000 lat temu.

Miedź wykorzystuje się do budowli dachów i instalacji wodociągowych, bo była ona bardziej odpornym na wodę metalem. Ponadto wykorzystywano ją przy budowie piorunochronów ze względu na dobre przewodnictwo elektryczne. Jednak najpowszechniejszym rozwiązaniem wykorzystującym miedź są przewody elektryczne. Swoje zastosowanie miedź znajduje również w układach scalonych czy transformatorach.

Wiedząc to, można konstatować, że miedź była i jest bardzo ważnym metalem w przemyśle. Nie ma i prawdopodobnie nie będzie lepszej alternatywy dla tego metalu.

Co wpływa na cenę miedzi?

Prawdopodobnie najbardziej na cenę miedzi wpływa koniunktura gospodarcza. Jeśli jest faza ożywienia lub rozkwitu, praktycznie wszystkie branże mają większe zapotrzebowanie na elementy wykonane z miedzi lub z dodatkiem miedzi. Niektórzy badacze wskazują, że cena miedzi jest najbardziej zależną ceną od koniunktury wśród wszystkich surowców.

Niemniej ważnym elementem jest poziom zapasów miedzi w gospodarce. Jeśli w magazynach jest przechowywane wiele miedzi, to cena zgodnie z podstawowym prawem podaży jest niższa. Prawdopodobnie to jednak cena powoduje przetrzymywanie miedzi, a nie odwrotnie.

Ponadto na cenę miedzi wpływają takie czynniki jak:

  • wielkość wydobycia,
  • kurs dolara,
  • ceny ropy, gazu ziemnego i metali,
  • wysokość ceł.

Oczywiście są to zależności zwrotne, czasami jedna będzie powodowała drugą albo odwrotnie.

Jak inwestować w miedź? Poznaj najlepsze metody

Inwestowanie w miedź poprzez kupno akcji spółek wydobywczych

Największym w Polsce producentem miedzi jest KGHM Polska Miedź S.A. (6. na świecie). Co prawda, KGHM prowadzi w ramach swojej działalności wydobycie srebra, ale to cena miedzi najbardziej wpływa na cenę udziałów w KGHM. Pozostałe polskie spółki zajmujące się miedzią nie są notowane na giełdzie. Akcje KGHM kupimy we wszystkich polskich domach maklerskich.

Dużymi spółkami wydobywającymi miedź są ponadto: BHP Group (BHP), Newmont (NEM), Vale (VALE), Rio Tinto (RIO), Anglo American (AAL). Zakup tych spółek nie sprawia żadnego problemu – dostępne są u brokerów mających dostęp do nowojorskiej czy londyńskiej giełdy (np. XTB).

Należy mieć świadomość, że nie są one wyłącznie „miedziowe”, wydobywają one również inne metale. Do dużych, wyłącznie miedziowych spółek należy chiński Jiangxi. Zakup Jiangxi będzie jednak znacznie trudniejszy.

Inwestowanie w miedź poprzez ETF

Jeśli zdecydowaliśmy się na inwestowanie w miedź, korzystnym rozwiązaniem wydają się ETF-y. Koszty związane z zarządzaniem są znacznie niższe, a nasze obowiązki zarządzania kapitałem praktycznie żadne.

Dwa najpopularniejsze ETF-y na miedź to:

  • iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC)
  • United States Copper Index Fund (CPER)

Zazwyczaj oferują one podobną stopę zwrotu. Jednostki ETF na miedź znajdziemy m.in. w Exante.

CFD na miedź – inwestowanie w miedź poprzez instrumenty pochodne

Kolejnym sposobem na inwestowanie w miedź są kontrakty CFD dostępne u większości brokerów Forex. Instrumenty te opierają się na dźwigni finansowej. Im wyższa dźwignia, tym możliwe są większe zyski, ale również dotkliwe straty. Dźwignia dla miedzi, w większości ofert, wynosi 1:10. Instrument dostępny jest pod różnymi nazwami czy symbolami u poszczególnych brokerów np. w XTB będzie to CFD na COPPER a w Plus500 CFD na HG.

Zwróć też uwagę, że brokerzy oferują także CFD na akcje spółek giełdowych, w tym na wymienione powyżej spółki z sektora miedzi. Masz wybór, możesz kupić akcje rzeczywiste w określonym budżecie, a możesz również handlować akcjami CFD z dźwignią.

Mieć miedź czy nie mieć – oto jest pytanie…

Przedstawione propozycje inwestowania w miedź pokazują wachlarz możliwości. Inwestowanie w spółki miedziowe sprawia, że inwestujemy w żywy twór, który będzie zależny od ceny miedzi, ale w stopniu definiowanym przez decyzje (trafność decyzji) kadry zarządzającej. Nasze ryzyko będzie zdywersyfikowane w tym przypadku przez inne działalności spółki. Lokowanie pieniędzy w miedź przez ETF wydaje się rozwiązaniem dla pragnących pewnego, ale niedużego i szybkiego zysku. Natomiast instrumenty pochodne będą bardzo ryzykowne, ale mogą też być bardziej zyskowne.

Poradnik Inwestora
Logo