Kiedy kupować obligacje skarbowe?

Obecnie notuje się rekordowy napływ kapitału do obligacji skarbowych. Zainteresowanie nie słabnie, jest to pewien trend, który ma szansę utrzymać się przez dłuższy czas. Kiedy kupować obligacje skarbowe? Którego dnia ogłaszana jest informacja o nowym oprocentowaniu? Czy warto teraz kupić obligacje skarbowe czy lepiej poczekać? Sprawdźmy.

Obligacje skarbowe – kiedy nowa emisja? kiedy najlepiej kupować na rynku pierwotnym?

Obligacje skarbowe możesz kupić zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Mechanizmy rządzące pierwszym i drugim rynkiem są zgoła odmienne, tym samym w różny sposób kształtuje się tu cena i oprocentowanie papierów wartościowych.

Obligacje skarbowe na rynku pierwotnym możesz kupić online za pomocą platformy zakup.obligacjeskarbowe.pl, będącej de facto serwisem transakcyjnym Banku PKO BP. Cena zakupu jednej obligacji wynosi 100 zł, natomiast oprocentowanie ustalane jest w cyklach miesięcznych wraz z nową emisją na kolejny okres. Obligacje skarbowe najlepiej jest kupować około 24 -25 dnia miesiąca, gdyż wtedy Ministerstwo Finansów publikuje szczegóły nowej emisji. Możesz w tym momencie porównać oprocentowanie danego i przyszłego miesiąca i wybrać korzystniejszą ofertę.

Przykładowo:

24 kwietnia publicznie udostępniana jest informacja o szczegółach nowej emisji na maj. Jeśli oprocentowanie obligacji w kwietniu jest wyższe warto kupić skarbówki od razu, jeśli oprocentowanie w maju będzie wyższe warto wstrzymać się jeszcze z zakupem przez kilka dni.

Obligacje skarbowe oferta
Oferta obligacji zmienia się co miesiąc

Rodzaje obligacji skarbowych na rynku pierwotnym  

Ze względu na konstrukcję obligacje skarbowe dzieli się na różne kategorie: 

  • obligacje o stałym oprocentowaniu – właściciele obligacji otrzymują niezmienne kwoty odsetek przez cały czas trwania instrumentu dłużnego. 
  • obligacje o zmiennym oprocentowaniu – wypadku wysokość odsetek zależy od określonego wskaźnika. Aktualnie wskaźnikiem jest stopa referencyjna NBP.
  • obligacje indeksowane inflacją – są to papiery dłużne z odsetkami waloryzowanymi raz w roku przez oficjalny wskaźnik inflacji podawany przez GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. 

W związku z tym nie tylko ważne jest kiedy kupować obligacje skarbowe, ale równie istotne jest jakie obligacje skarbowe są najkorzystniejsze. Przykładowo obligacje 3-miesięczne OTS są zupełnie nieopłacalne, natomiast 10-letnie indeksowane inflacją dają nadzieję na utrzymanie wartości pieniędzy.

Obligacje detaliczne a obligacje hurtowe 

Obligacje skarbowe stanowią papiery wartościowe, które sprzedaje Minister Finansów w imieniu Skarbu Państwa. Jest to pożyczka na określony czas – najczęściej to rok, 2, 3, 4, 6 lub 10 lat. Emitent zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej sumy wraz z należnymi odsetkami.

Rząd pozyskuje finansowanie sprzedając obligacje skarbowe zarówno instytucjom jak i osobom indywidualnym. Obligacje hurtowe zbywane są w formie przetargów, w których udział biorą banki. Wyemitowane w ten sposób obligacje mogą być następnie sprzedawane innym inwestorom na rynku wtórnym. Zainteresowani papierami wartościowymi na rynku wtórnym są fundusze, inwestorzy zagraniczni i inne duże instytucje finansowe. Obligacjami hurtowymi handluje się również na giełdach papierów wartościowych, gdzie dostęp do nich mają inwestorzy indywidualni.

Kiedy kupować obligacje na rynku wtórnym? W jaki sposób kształtują się ceny obligacji? 

W przypadku obligacji obowiązują pewne prawa: 

  • istnieje odwrotna korelacja między cenami obligacji a ich rentownością. Gdy ceny obligacji rosną, wtedy maleje rentowność. I odwrotnie.  
  • zysk inwestora zależy również od różnicy pomiędzy ceną zakupu obligacji a ceną nominalną. Ta ostatnia cena to kwota pieniędzy, którą na koniec otrzyma inwestor. Jeśli pomiędzy ceną rynkową a ceną nominalną jest duża różnica, to inwestor dostaje większe zyski. 

Powyższe zasady w jasny sposób odpowiadają na pytanie kiedy najkorzystniej jest kupować obligacje na rynku wtórnym. Konkludując, obligacje skarbowe warto kupować na giełdzie gdy ich poziom rentowności w danym momencie jest wysoki. Aby to ocenić trzeba przeanalizować takie czynniki jak cena obligacji, oprocentowanie (tj. wypłacane z obligacji odsetki) i termin do wykupu.

Ceny obligacji na rynku wtórnym kształtują się pod wpływem popytu i podaży, które to z kolei zależą od bardzo wielu czynników.

Jakie jeszcze obligacje są oferowane przez Państwo? 

Inflacja wymusza szukanie wyższych stóp zwrotu. Na atrakcyjność obligacji wpływają stopy procentowe. Jest to cena, po której pożyczane są pieniądze na rynku międzybankowym. Zwiększone stopy procentowe to narzędzie do walki z  inflacją, pośrednio wpływające na wysokość oprocentowania obligacji skarbowych. 

Rząd sprzedaje obligacje dla różnych grup obywateli. Mogą to być:  

  • rodziny korzystające ze świadczenia 500 plus – specjalnie dla nich stworzono obligacje rodzinne
  • osoby fizyczne mogą nabyć obligacje celem zabezpieczenia bieżących oszczędności 
  • osoby odkładające kapitał na emeryturę korzystające z IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) obligacji, które są zwolnione z podatku “Belki” 

Warto pamiętać o podatku od zysków kapitałowych. Odsetki od obligacji skarbowych są pomniejszane o tzw. podatek Belki wynoszący 19% (wyjątek IKE obligacje). Dopiero licząc rentowność wraz z odsetkami i pomniejszając go o podatek można poznać wysokość zysku. 

Podsumowanie 

Obligacje warto jest kupować, gdy inne instrumenty finansowe (lokaty, rachunki oszczędnościowe) są mniej atrakcyjnie wyceniane. Mogą być instrumentem, który sprawdza się w walce z inflacją (obligacje indeksowane inflacją). Obligacje skarbowe najlepiej kupować, gdy stopy procentowe są wysokie a prognozy rynkowe mówią o ich obniżeniu. W takiej sytuacji, decydując się na stałooprocentowe obligacje możemy zapewnić sobie wysokie odsetki na kilka lat do przodu.

Obligacje należą do bezpieczniejszej części portfela inwestycyjnego, która nie podlega dużym wahaniom i służy zabezpieczeniu kapitału przed utratą siły nabywczej. 

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo