CFD na amerykańskie akcje

Ekspozycja na amerykański rynek akcji to doskonały sposób dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Według teorii portfelowej Markowitza im mniej skorelowane są aktywa, tym mniejsze ryzyko i większe zyski. Jedną z możliwości jest zakupienie dowolnych akcji na nowojorskiej giełdzie – mogą to być akcje Tesla, Apple czy Facebooka. Jednocześnie warto zastanowić się nad kontraktami CFD na akcje amerykańskie. To instrument odmienny od akcji rzeczywistych jednakże dający duże możliwości reagowania na zmienną sytuację na rynkach finansowych.

Kontrakty CFD na amerykańskie akcje

Kontrakt CFD na amerykańskie akcje

Kupując kontrakt na różnicę kursową akcji z USA, inwestor nie staje się posiadaczem tych aktywów, a jedynie zawiera umowę o przyszłą cenę tego waloru. Jego zarobek (lub strata) wynika z różnicy między dzisiejszą a przyszłą ceną akcji w momencie zamknięcia pozycji. Dodatkowo CFD ma jeszcze inne zalety:

  • dzięki mechanizmowi dźwigni potrafi znacznie zwiększyć wartość kontraktu niż gdyby tylko dysponował kapitałem własnym,
  • może otwierać pozycję zarówno na wzrosty jak i na spadki.

Ta druga cecha jest szczególnie przydatna w najbardziej niesprzyjających warunkach, jakie mogą panować na rynku. Zaczynając inwestycje tego typu trzeba dokładnie zrozumieć różnice pomiędzy kontraktami CFD a akcjami.

Jaka dźwignia na amerykańskie akcje?

Najpopularniejsi brokerzy na rynkach finansowych (XTB, TMS, eToro) stosują dla amerykańskich akcji dźwignie w wysokości 1:5 i niższe. Ta wartość zależy od kilku czynników:

  • płynności waloru,
  • amplitudy wahań kursu,
  • wielkości rynku.

Wartość 1:5 oznacza, że, aby dokonać transakcji z użyciem pożyczonego kapitału, należy posiadać co najmniej 20% własnego kapitału. Dopiero wtedy można kupić CFD na akcje notowane na amerykańskim rynku.

Przykładowy kontrakt CFD na akcje amerykańskich spółek

Inwestor upatrzył sobie akcje Meta (Facebook), które poruszają się w kanale cenowym 220 $ – 225 $. Widać okazję do wystąpienia spadków, więc zajmuje pozycję krótką, sprzedając 100 akcji za 223 $. Wymaga to wyłożenia 22 300 $ (przy całkowitej kapitalizacji 111 500$). Po zniżce kursu akcji do wartości 216 $ inwestor zamyka pozycję.

Zarobił na tej transakcji 3 501 $. Jest to kwota wynikająca z działania mnożnika:

  • zainwestowany depozyt x wielkość dźwigni x spadek wartości pozycji:

22 300 x 5 x 3,14% = 3 501 $ – zysk

Zarobiona kwota powinna być jeszcze pomniejszona o wartość prowizji i dodatkowych kosztów transakcji.

Czy instrumenty CFD to dobra metoda do handlu akcjami?

Opinie o CFD są pełne emocji. Zwolennicy chwalą sobie możliwość handlu na spadki i na wzrosty oraz możliwość lewarowania pozycji. Przeciwnicy przestrzegają przed zbyt dużym ryzykiem oraz trudnościami w opanowaniu swoich emocji.

Posiadając kontrakty na różnicę kursową, nie trzeba mieć akcji w portfelu. Można też grać na spadki dowolnych aktywów, dlatego ten instrument nadaje się do hedgowania, czyli zabezpieczania zajmowanych pozycji podczas zawirowań rynkowych. Inwestor może w ten sposób ochronić swój portfel przed najbardziej niekorzystnym scenariuszem na rynku.

Jednocześnie nie jest to produkt łatwy w obsłudze. CFD jest de facto jednym z instrumentów o największym ryzyku inwestycyjnym. Dźwignia finansowa może szybko zwielokrotnić zyski, ale trzeba mieć na uwadze, że pogłębia też znacznie straty w przypadku niesprawdzenia się prognozy. Jest to metoda zarezerwowana tylko dla najbardziej doświadczonych inwestorów.

Jak zacząć inwestowanie na amerykańskim rynku dzięki CFD?

CFD obecnie jeden z najpowszechniejszych instrumentów, które są dostępne za pośrednictwem platform brokerskich. Aby zacząć z nich korzystać, należy założyć konto u jednego z brokerów, np. w:

Po rejestracji i weryfikacji rachunku można przelać pieniądze na konto i zacząć handlować na rynku.

Podsumowanie opinii o tradingu CFD na akcje USA

Instrumenty CFD na amerykańskie akcje to metoda pozwalająca na uzyskiwanie dobrych wyników w krótkim okresie czasu. Jest to obarczone większym ryzykiem niż w przypadku innych instrumentów. Zaletą kontraktów na różnicę kursową jest także możliwość krótkiej sprzedaży i grania właściwie na dowolnych aktywach, jakie są na rynku.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo