Słownik inwestora

ADR (American depositary receipt)

Amerykański kwit depozytowy mający za zadanie odwzorowywać kurs akcji danej spółki giełdowej wraz z prawem do dywidendy. Emitowany jest przez amerykańskie banki i umożliwia inwestowanie w akcje spółek z trudno dostępnych giełd takich jak np. rosyjska, chińska, czy brazylijska.

BITCOIN – kryptowaluta

Bitcoin jest wirtualnym pieniądzem działającym w obrębie własnej zdecentralizowanej sieci opartej na technologii blockchain. Jest najstarszą, najbardziej znaną kryptowalutą wykorzystywaną głównie w celach spekulacyjnych i służącą osiąganiu zysków kapitałowych.

BLUE CHIPS

Blue chip to pojęcie związane z giełdą. Dotyczy ono dużych, stabilnych spółek cieszących się ogólnym zaufaniem. Inwestowanie w taką spółkę jest zwykle obarczone mniejszym ryzykiem. Przykładami blue chips na rynku amerykańskim są: Apple, Coca-Cola, Facebook, Google, IBM. W Polsce mianem Blue Chips określa się spółki wchodzące w skład indeksu WIG20, w Niemczech spółki wchodzące w skład indeksu DAX 30. Spółki określane jako Blue Chips na ogół charakteryzuje duża płynność, stabilność kursu oraz wysoka kapitalizacja.

DAX – indeks giełdowy

DAX to najważniejszy indeks giełdowy w Europie. Składa się z 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie, obejmuje wszystkim dobrze znane firmy takie jak Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Henkel, Siemens, Volkswagen Group.

S&P 500 – indeks giełdowy

S&P 500 (ang. Standard & Poor’s 500) to najważniejszy indeks giełdowy na świecie. Jest indeksem amerykańskich firm o największej kapitalizacji notowanych na giełdach NYSE i NASDA. Ten słynny indeks stosuje się powszechnie jako miernik kondycji amerykańskiej gospodarki.

WIG20 – indeks giełdowy

WIG20 to indeks giełdowy, w którego skład wchodzi dwadzieścia największych spółek giełdowych w Polsce. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego (np. nie może znajdować się w nim więcej niż 5 banków). WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Z punktu widzenia inwestora istotne jest, iż w większości zawiera podmioty z dominującą rolą Skarbu Państwa.

Poradnik Inwestora
Logo