Co to jest UCITS? Co oznacza UCITS w nazwie ETF?

Sfera gospodarcza, w tym rynki finansowe łączą się ściśle ze światem polityki i przepisów prawa. Ustawodawcy chcą mieć kontrolę nad tym, co dzieje się na parkietach giełdowych. Wpływa to mocno na zachowania i działalność uczestników rynku. Jest to szczególnie widoczne w Unii Europejskiej. Jej instytucje zajmują się stale zmianami regulacyjnymi w sferze finansów. Sztandarowym przykładem interwencji organów UE jest rynek zarządzania aktywami i wprowadzenie pojęcia UCITS w nomenklaturze Parlamentu Europejskiego. 

Co oznacza UCITS?

UCITS jest skrótem od angielskiej nazwy Undertakings for Collective Investments in Transferable Seciurities. Oznacza to przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe. Stanowi podmiot posiadający portfele wspólnych inwestycji. Powyższe rozwiązanie zostało wprowadzone z kilku powodów: 

 • dla stworzenia jednakowych warunków konkurencji między różnymi funduszami w różnych krajach członkowskich UE 
 • zapewnienie wszystkim inwestorom tych samych standardów ochrony
 • stworzenie polityki zasad jednego paszportu

Jeśli dowolny fundusz emitowany na terenie UE dostosował się do zasad UCITS, to w zamian może oferować jednostki uczestnictwa we wszystkich państwach Unii. Wymaga to jedynie zgody instytucji regulacyjnej w państwie, w którym fundusz posiada siedzibę. 

Jaki ETF wybrać: z UCITS czy bez w nazwie?

Europejskie ETF-y często nazywane są zamiennikami lub odpowiednikami oryginalnych ETF-ów z USA. Prawdą jest, iż wiele instrumentów na rynku ma tę samą nazwę z tą drobną różnicą polegającą na zawarciu UCITS w nazwie. Przykładowo, ETF na 500 największych amerykańskich spółek, oferowany przez firmę BlackRock można kupić w takich wersjach:

 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF o tickerze CSPX notowany jest na giełdzie w Londynie
 • iShares Core S&P 500 ETF o tickerze IVV notowany na giełdzie w Nowym Jorku

Czym się różnią? Przede wszystkim dostępnością. Ten pierwszy, z UCITS jest powszechny w wielu polskich biurach maklerskich. Ten drugi jest trudno dostępny w Europie. W tej kwestii zdecydowana przewaga po stronie europejskich funduszy. Ważną różnicą są koszty. Tu zdecydowanie dominują amerykańskie ETF-y, które mają niższe opłaty od swoich europejskich odwzorowań. Czasami ETF-y różnią się też składem. Portfolio europejskich funduszy jest zwykle nieznacznie uboższe. Znane i lubiane fundusze takie jak – ETF na rynki rozwinięte, ETF na rynki wschodzące, ETF na złoto, ETF na srebro – mają swoje lustrzane odbicia pomiędzy USA a Europą. Liczba ETF-ów w Europie jest jednak znacznie mniejsza. Niejednokrotnie inwestor musi sięgnąć po ETF amerykański gdyż nie znajdzie tego czego szuka w wersji z UCITS.

Skutki wprowadzenia wymagań UCITS dla emitentów ETF-ów i innych funduszy

Zasady wprowadzające UCITS zostały zawarte w dyrektywach 2001/107/WE oraz 2001/108/WE z 21 stycznia 2002 roku. Oba dokumenty zmieniły zasady obowiązujące na terenie UE na podstawie dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 85/611/EWG, które obowiązywały poprzednio. Te i kolejne zmiany spowodowały wprowadzenie różnych obowiązków, ale i korzyści dla emitentów funduszy inwestycyjnych oraz funduszy typu ETF

 • przepisów regulujących transgraniczne łączenie i przejmowanie funduszy w różnych krajach UE, 
 • wprowadzenie konstrukcji “master feeder”, która ma obniżyć koszty i usprawnić prowadzenie operacji, 
 • skrócenie i uproszczenie procesu notyfikacji funduszy, które chcą w ramach UCITS dystrybuować swoje jednostki uczestnictwa w innych krajach UE, 
 • wprowadzenie nowego standardu prezentacji informacji o funduszu dla indywidualnego odbiorcy – czyli KID – Key Information Document. Dokument powinien być przygotowywany dla odbiorcy w jego lokalnym języku. 

Skutki wprowadzenia wymagań UCITS dla inwestorów indywidualnych

Po wejściu w życie dyrektywy fundusze UCITS mające siedzibę w różnych krajach UE mają możliwość zarządzania przez jedną spółkę w innym państwie członkowskim. Oznacza to, że mogą działać w kraju, który oferuje najkorzystniejsze warunki dla funduszy – np. w Luksemburgu. Obniży to koszty działalności tych spółek i wzmocni kraje, które posiadają mocną pozycję na rynkach finansowych. Z drugiej strony kraje mające słabszą pozycję na rynkach funduszy (jak np. Polska) zostaną zmarginalizowane na tym rynku. Dla inwestorów indywidualnych rodzi to konsekwencje: 

 • większa dostępność funduszy zgodnych z UCITS, 
 • trudności z uzyskaniem ekspozycji na fundusze zagraniczne, które mają siedzibę poza UE – przykładem są amerykańskie ETF-y. 

Czy warto inwestować w ETF-y z etykietą UCITS?

Za inwestowaniem w ETF-y zgodne z polityką UCITS przemawia kilka argumentów: 

 • lepsza dostępność u pośredników finansowych, 
 • zgodność z regulacjami UE, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo obrotu, 
 • nie trzeba ponosić dodatkowych opłat lub utrzymywać drogiego depozytu. 

Fundusze z etykietą UCITS niosą też pewne zagrożenia i nie zawsze inwestowanie w nie jest korzystne: 

 • nie wszystkie fundusze kwalifikują się do posiadania jednolitych standardów, więc są to tylko wybrane aktywa, 
 • fundusze UCITS nie są porównywalne z zagranicznymi odpowiednikami, mają wyższe koszty zarządzania, a więc i oferują niższą stopę zwrotu. 

Fundusze zgodne z polityką UCITS zostały wprowadzone po wejściu w życie dyrektyw europejskich w 2002 roku. Zrewolucjonizowały rynek europejskich funduszy. Zwiększyły przejrzystość i transparentność dla przeciętnego inwestora a jednocześnie dzięki standaryzacji są dostępne we wszystkich krajach UE. Niestety nie zawsze są konkurencyjne w stosunku do ich amerykańskich odpowiedników – mają mniejszą płynność i większe koszty zarządzania. 

Europejskie ETF-y UCITS kupisz m.in. u następujących brokerów:

Firma OpisOcena Rejestracja
XTB opinie i recenzja 2024 r.

XTB

Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro.

XTB opinie i recenzja 2024 r.
2 Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.

Oanda TMS Brokers

Polski dom maklerski ze świetną ofertą akcji rzeczywistych z GPW oraz amerykańskiej NYSE i NASDAQ. Daje dostęp do ponad 1800 akcji. Brak prowizji za handel akcjami z USA (bez limitu).

Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.
3 Exante opinie i recenzja 2024 r.

EXANTE

Broker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta.

Exante opinie i recenzja 2024 r.

Czy europejskie ETF-y UCITS są lepsze od amerykańskich ETF-ów?

Pomimo promowania funduszy mających siedzibę w UE, to inwestorzy wciąż są zainteresowani kupowaniem ETF-ów amerykańskich. Niektórzy brokerzy (Exante, DIF Broker) wychodzą im naprzeciw i oferują im fundusze pozaeuropejskie. Ta popularność wynika z kilku czynników: 

 • ETF-y na rynku amerykańskim mają dużo większą płynność, 
 • rynek amerykański jest dużo lepiej rozwinięty, ma dużo lepsze warunki do handlu
 • podobnie jest z regulacjami – podejście zza oceanu jest o wiele bardziej liberalniejsze niż w Europie
 • ETF-y notowane na giełdach amerykańskich mają niższe koszty za zarządzanie

Amerykańskie ETF-y kupisz u następujących brokerów:

Firma OpisOcena Rejestracja
XTB opinie i recenzja 2024 r.

XTB

Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro.

XTB opinie i recenzja 2024 r.
2 DEGIRO opinie i recenzja 2024 r.

DEGIRO

Holenderski broker, którego cechują bardzo niskie prowizje. Dostęp do 30 światowych giełd, w tym w USA, Japonii, Hongkongu czy Singapurze.

DEGIRO opinie i recenzja 2024 r.
3 Exante opinie i recenzja 2024 r.

EXANTE

Broker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta.

Exante opinie i recenzja 2024 r.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo