5 metod jak kupić obligacje skarbowe innych państw

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale globalny rynek obligacji jest dużo większy niż rynek akcji. Rządy poszczególnych państw zadłużają się poprzez emisje obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych. Pozyskują w ten sposób kapitał na inwestycje, programy socjalne i różne wydatki publiczne. Papiery dłużne są postrzegane jako aktywo o dużym poziomie bezpieczeństwa, ponieważ gwarantem wykupu obligacji jest rząd. Czy warto zainteresować się obligacjami skarbowymi innych państw? Jak kupić obligacje zagraniczne? Który dom maklerski wybrać dla takiego instrumentu? Sprawdźmy!

Obligacje skarbowe innych państw - mapa świata

Czy Polak może pożyczyć pieniądze rządowi innego kraju?   

Obligacje skarbowe są notowane na giełdzie tak samo jak akcje lub inne dowolne instrumenty finansowe. Można je kupować niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Z punktu widzenia inwestora nie liczy się, czy kupuje polskie czy amerykańskie papiery dłużne. Jego priorytetem jest osiągnięcie zysku. Inwestor zwraca uwagę przede wszystkim na rentowność obligacji oraz reputację emitenta. Jeśli kraj, który stoi za danymi papierami wartościowymi cieszy się słabą reputacją, to musi płacić większe odsetki inwestorom. Wynika to z większego ryzyka, które podejmuje pożyczający kapitał. 

Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy my, Polacy, inwestowali w obligacje amerykańskie, niemieckie, hiszpańskie, tureckie itp. Aby kupić obligacje zagraniczne należy założyć konto maklerskie, znaleźć na platformie interesujące nas papiery wartościowe oraz złożyć zlecenie. Różnica pomiędzy zakupem polskich obligacji skarbowych a zagranicznych wynika głównie z tego od kogo pozyskujemy instrument. Polskie obligacje skarbowe kupujemy bezpośrednio od emitenta, na rynku pierwotnym (choć na wtórnym też). Zagraniczne obligacje skarbowe dostępne są dla nas wyłącznie na rynku wtórnym, na giełdzie, za pośrednictwem biura maklerskiego.

Jak kupić obligacje zagraniczne? 5 metod inwestowania w papiery dłużne innych państw 

Aby kupić obligacje zagraniczne musisz założyć konto maklerskie, które oferuje dostęp do rynków zagranicznych. Każdy instrument finansowy posiada własny ticker, czyli skrót. Po wybraniu obligacji i zatwierdzeniu zlecenia kupna następuje otwarcie pozycji. I choć taki zakup, na wtórnym rynku giełdowym, wydaje się najtrafniejszym rozwiązaniem nie jest on jedyną metodą inwestowania w obligacje innych krajów. Przyjrzyjmy się wszystkim sposobom:

#1 – Obligacje skarbowe zagraniczne na rynku pierwotnym – czy taki zakup jest w ogóle możliwy?

Rynek pierwotny co do zasady jest zarezerwowany dla inwestorów indywidualnych z danego kraju. Wyjątkiem są z reguły osoby zatrudnione bezpośrednio przez zagraniczny podmiot. Załóżmy, że twoim pracodawcą jest firma z USA, wtedy to że mieszkasz w Polsce nie stanowi problemu. Musisz jednak posiadać odpowiedni numer identyfikacji podatkowej oraz konto bankowe w amerykańskim banku. W praktyce niewiele osób może jednak skorzystać z takiej formy, przejdźmy wiec do kolejnych metod.

Czytaj również: Najkorzystniejsze obligacje skarbowe. Jakie obligacje wybrać na rynku pierwotnym?

#2 – Obligacje skarbowe zagraniczne na rynku wtórnym

Obligacje skarbowe notowane na giełdzie to najpopularniejsza metoda wykorzystywana przez inwestorów indywidualnych. O ile z dostępem do polskich obligacji skarbowych na rynku wtórnym nie ma większego problemu, znajdziesz je w większości biur maklerskich, o tyle z zagranicznymi obligacjami sprawa wygląda na ogół inaczej. Tu najlepiej będzie skorzystać z usług europejskiego brokera z szerokim dostępem do rynków zagranicznych. Wśród wielu firm na uwagę zasługuje DEGIRO oraz EXANTE. Jeden i drugi broker ceniony jest za niskie opłaty i dostęp do niezliczonej ilości giełd światowych.

Firma OpisOcena Rejestracja
XTB opinie i recenzja 2024 r.

XTB

Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro.

XTB opinie i recenzja 2024 r.
2 DEGIRO opinie i recenzja 2024 r.

DEGIRO

Holenderski broker, którego cechują bardzo niskie prowizje. Dostęp do 30 światowych giełd, w tym w USA, Japonii, Hongkongu czy Singapurze.

DEGIRO opinie i recenzja 2024 r.
3 Exante opinie i recenzja 2024 r.

EXANTE

Broker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta.

Exante opinie i recenzja 2024 r.

#3 – ETF na obligacje zagraniczne

Do tej pory rozważaliśmy zakup obligacji skarbowych jednego kraju np. obligacji amerykańskich. Fundusze ETF wynoszą nas na zupełnie inny poziom możliwości. Jedną transakcją możemy uzyskać ekspozycję na rynek dłużny wielu krajów czy uogólniając nawet „na cały świat”.

Wybór odpowiedniego ETF na obligacje wcale nie jest jednak taki prosty. Najpierw musimy zacząć od określenia kategorii obligacji. Do wyboru mamy:
– ETFy na obligacje skarbowe krajów z całego świata
– ETFy na obligacje skarbowe wybranych państw
– ETF-y na obligacje mieszane (skarbowe i korporacyjne) państw z całego świata lub wybranych krajów
– ETF-y na obligacje korporacyjne państw z całego świata lub wybranych krajów

Następnie warto określić sobie jaki rodzaj obligacji nas interesuje – Accumalating czy Distributing – co jak nazwy same określają będzie wiązało się z regularnym otrzymywaniem odsetek bądź nie (w drugim przypadku trzeba się samodzielnie rozliczyć podatkowo tak samo jak w przypadku zagranicznych akcji dywidendowych).

W końcowym etapie pozostaje jedynie wybrać dom maklerski i dokonać transakcji. Polskie domy maklerskie (Bossa, eMakler) nie mają się za specjalnie czym pochwalić – wybór ETF na obligacje jest skromny (dostępne jest zaledwie kilka funduszy takich jak iShares Global Government Bond, Xtrackers Global Government Bond). W zagranicznych firmach inwestycyjnych (DEGIRO, EXANTE) wybór jest natomiast bardzo szeroki.

#4 – Fundusze obligacji

Alternatywną strategią jest kupowanie funduszy obligacji, które inwestują w różne papiery dłużne. Podobnie jak w przypadku ETF, przewagą tego rozwiązania jest zdywersyfikowanie ryzyka na różnych emitentów. Wadą są wysokie opłaty pobierane przez aktywnie zarządzane fundusze.

#5 – Kontrakty CFD na obligacje zagraniczne

Obligacje zagraniczne to również szansa dla spekulantów, którzy mogą grać z dźwignią, zarówno na wzrosty, jak i spadki wycen. Dynamika związana ze zmianami stóp procentowych na świecie, wybudziła z uśpienia instrumenty jakimi są kontrakty CFD na obligacje.

Jednymi z najpopularniejszych obligacji do spekulacji są niemieckie bundy (10-letnie obligacje skarbowe emitowane przez Ministerstwo Finansów naszego zachodniego sąsiada) oraz amerykańskie T-Notesy (10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe).

Dom maklerski XTB z ofertą CFD na zagraniczne obligacje skarbowe
W XTB kontrakty CFD na obligacje znajdziesz w sekcji CMD. źródło: xtb.com

Obligacje skarbowe innych państw – czy dają zarobić więcej niż polskie obligacje skarbowe?  

Wybierając obligacje różnych państw warto przede wszystkim mieć na uwadze wysokość wskaźników, które decyduje o zysku inwestora: 

  • rentowność – zmienia się w czasie, w zależności od ceny obligacji. Jeśli stopa procentowa w danym kraju rośnie, to zwiększa się również rentowność obligacji – do kraju zaczyna napływać kapitał, ponieważ jest on atrakcyjniejszy z punktu widzenia inwestorów.  
  • cena obligacji – im wyższa cena, tym niższa rentowność. Wynika to z faktu, że obligacje są wykupywane momencie wygaśnięcia. Jeśli cena, po której inwestor kupił ją na rynku jest niższa od ceny wykupu to zarobi on więcej niż w przypadku, gdy byłaby równa lub wyższa cenie nominalnej. 
  • poziom bezpieczeństwa – jeśli dany kraj zmaga się z hiperinflacją mogą nastąpić problemy z wykupem takich obligacji lub znalezieniem chętnych na ich odkupienie. Z drugiej strony, obligacje o najwyższym poziomie bezpieczeństwa ale niskooprocentowane będą mało atrakcyjne. Jak przy każdej inwestycji, kluczowe jest znalezienie balansu pomiędzy zyskiem a potencjalnym ryzykiem

Amerykańskie obligacje skarbowe mogą mieć niższą rentowność niż polskie, będzie to wynikało z faktu, że rząd amerykański zapewnia lepsze gwarancje niż rząd polski. Podobnie jest w przypadku krajów, które mają gorszą reputację niż Polska – oferują wyższe odsetki, ale charakteryzują się większym ryzykiem, ponieważ są mniej stabilne gospodarczo od naszego kraju. 

Obligacje skarbowe innych krajów – jakie ryzyko?

W przypadku kupowania aktywów finansowych za granicą istnieje ryzyko walutowe. Polega ono na tym, że zysk czyli odsetki z zagranicznych obligacji mogą być mniejsze niż się spodziewamy. Może to zadziałać również w drugą stronę. Jeśli cena waluty wzrośnie, możemy zarobić dwukrotnie, na odsetkach oraz na różnicy kursowej.

Możemy mieć również do czynienia z taką sytuacją, iż więcej zarobimy (lub stracimy) na kursie walutowym niż na odsetkach uzyskanych z inwestycji w same obligacje.

W skrajnym przypadku może dojść do bankructwa i niewypłacalności emitenta. O tym ryzyku również musimy pamiętać decydując się na lokowanie kapitału w obligacjach zagranicznych.

Obligacje skarbowe innych państw – podsumowanie

Zakup obligacji zagranicznych na giełdzie wygląda bardzo podobnie do zakupu innych instrumentów finansowych. Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu papierów dłużnych przez obywateli różnych państw. Obligacje, które są bardziej ryzykowne posiadają wyższą rentowność, a w przypadku wyżej ocenianych instrumentów jest ona odpowiednio niższa.

Potencjalnym zagrożeniem w przypadku obligacji jest ryzyko walutowe oraz ryzyko bankructwa emitenta. Obligacje można kupować bezpośrednio na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym oraz postaci funduszy obligacji zagranicznych lub ETF-ów. 

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo