Co to jest dywidenda? W jaki sposób jest wypłacana?

Dywidenda – co to jest? Czy warto inwestować w spółki, które wypłacają dywidendę? Jakich zysków można się spodziewać? Dywidenda to bez wątpienia temat obowiązkowy dla każdego inwestora zainteresowanego zarabianiem w długim terminie.

co to jest dywidenda - rosnące zyski dzięki dywidendzie
Dla wielu inwestorów dywidendy są źródłem imponujących zysków

Co to jest dywidenda z akcji?

Dywidenda, w powszechnym użyciu, to pieniądze wypłacane właścicielom akcji jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału danej spółce. Dywidenda wypłacana jest cyklicznie a środki na jej wypłatę biorą się z podziału zysku danej firmy. Spółka może wypłacić w całości lub w części osiągnięty zysk (lub zdecydować, że przeznaczany jest na inne cele).

Inaczej mówiąc, jeżeli spółka akcyjna w danym okresie wygeneruje zysk, a zarząd wraz z radą nadzorczą zdecydują o jego podziale, to pieniądze zostaną przydzielone wszystkich akcjonariuszom, czyli osobom, które są właścicielami akcji danej firmy.

Z perspektywy inwestora, wysokość zysku jest wprost proporcjonalna do ilości posiadanych akcji oraz od wygenerowanego przez spółkę zysku. Rachunek wygląda tutaj prosto:

  • im wyższy zysk zrealizowała firma a następnie zdecydowała się go przeznaczyć do wypłaty tym większa dywidenda
  • im więcej akcji kupiłeś, tym na większą dywidendę możesz liczyć

Podstawowy warunek jest taki, że firma musi przynieść jakiekolwiek zyski, aby móc podzielić je na wszystkich akcjonariuszy. Co się stanie, jeżeli firma nie zanotuje zysku w danym roku? Spora liczba spółek posiada rezerwy kapitału, które pozwalają pokryć wartość dywidend na dany rok. Firma wywiąże się ze swojej obietnicy, a akcjonariusze będą mogli spać spokojnie. Zdarzają się lata, w których dana spółka nie wypłaca dywidendy. Zdarzają się firmy, które nigdy nie wypłacają dywidendy. Wszystko zależy od przyjętej strategii i poziomu rozwoju przedsiębiorstwa.

W jaki sposób wypłacana jest dywidenda? Jak i kto może na tym zarobić?

Dywidenda jest wypłacana najczęściej w formie pieniężnej (choć może być też w formie innych aktywów, w których spółka akcyjna jest posiadaniu). Dywidendy niezależnie od jej formy są wypłacane każdemu akcjonariuszowi.

Ważne daty: data zakupu akcji, dzień ustalania prawa do dywidendy oraz data wypłaty dywidendy. Akcje danej spółki możesz kupić w dowolnym momencie. Ważne, abyś w dniu ustalania prawa do dywidendy był posiadaczem akcji. Tak naprawdę możesz kupić akcje tuż przed tym kluczowym dniem i firma podzieli się z tobą zyskiem. Przykładowo – wcale nie musiałeś posiadać akcji w 2021 aby otrzymać zysk za 2021. Co ciekawe, w momencie wypłaty dywidendy wcale nie musisz już być właścicielem akcji. Dywidenda jest z reguły wypłacana znacznie później niż dzień ustalania praw do dywidendy.

Warto też wiedzieć, że zarząd spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego.

Akcje spółek dywidendowych z całego świata kupisz tutaj:

Firma OpisOcena Rejestracja
XTB opinie i recenzja 2024 r.

XTB

Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro.

XTB opinie i recenzja 2024 r.
2 Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.

Oanda TMS Brokers

Polski dom maklerski ze świetną ofertą akcji rzeczywistych z GPW oraz amerykańskiej NYSE i NASDAQ. Daje dostęp do ponad 1800 akcji. Brak prowizji za handel akcjami z USA (bez limitu).

Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.
3 Exante opinie i recenzja 2024 r.

EXANTE

Broker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta.

Exante opinie i recenzja 2024 r.

Jak obliczyć wartość dywidendy na jedną akcję?

Wysokość dywidendy dla pojedynczej akcji nie jest wyliczana za pomocą skomplikowanego wzoru. Raz w roku odbywa się walne zgromadzenie zarządu danej spółki, na którym jest ustalana pula zysku, która ma zostać przeznaczona na wypłaty dla akcjonariuszy. Znając ogólną pulę pieniężną i dzieląc ją przez ilość wszystkich akcji, otrzymamy zysk z tytułu jednej zakupionej akcji. W większości przypadków kwota dywidendy z pojedynczej akcji jest identyczna, niezależenie od akcjonariuszy. Wyjątkiem są akcje uprzywilejowane, które charakteryzują się większym zyskiem z tytułu jednej wykupionej akcji.

Posiadanie akcji to nie jedyna możliwość otrzymywania dywidendy ze spółek. Również posiadacze ETF-ów z ekspozycją na spółki dywidendowe otrzymują regularne zasilenia konta z tego tytułu.

Jak często spółki wypłacają dywidendę?

Dywidendy w Polsce wypłaca się raz do roku. Termin nie jest założony przez prawo, zatem każda spółka wyznacza sobie konkretny dzień w roku, w którym przeprowadza wypłatę danej dywidendy. Warto zainwestować w ten sposób, aby co kilka miesięcy otrzymywać dywidendy z wielu spółek. Z całą pewnością mocno wpłynie to na zasobność naszego portfela inwestycyjnego. W polskich warunkach przyjęło się wypłacanie dywidendy raz do roku, ale już przykładowo w USA dywidendę wypłaca się kwartalnie. Istnieją też nawet spółki wypłacające dywidendę co miesiąc.

Inwestowanie w spółki dywidendowe

Spółek wypłacających dywidendy każdego roku jest mnóstwo. Na pewno w pierwszej kolejności należy sprawdzić spółki dywidendowe, które mogą się poszczycić ilością lat, w których bez przerwy wypłacały dywidendy. Ciekawostką jest fakt, że na świecie istnieje wiele spółek, które niezależnie od koniunktury i wewnętrznych zawirowań wypłacają regularnie dywidendę już od kilkudziesięciu lat. Jest to możliwe w rozwiniętych gospodarkach kapitałowych z USA na czele. W naszym kraju nie było to możliwe ze względów politycznych i uwarunkowań historycznych. Zapewne jednak, gdyby nie II wojna światowa, a po niej 45 lat komunizmu mielibyśmy podobne przykłady spółek dywidendowych na swoim podwórku.

Powstaje pytanie, czy warto inwestować w spółki dywidendowe, które oferują bardzo wysokie stopy dywidendowe (powyżej 10%)? Z całą pewnością warto, ale koniecznie trzeba przeanalizować sytuację danej spółki. Wybierając spółki dywidendowe nie możemy pominąć jej fundamentów i zdrowej sytuacji finansowej. Inwestowanie w spółki dywidendowe należy traktować również jako tak zwaną kulę śnieżną, a opłacalność rozpatrywać w perspektywie dziesięcioleci, a nie krótkoterminowego zysku. Inwestowanie dywidendowe szczególnie popularne jest wśród osób, które za cel stawiają sobie bycie w przyszłości rentierem.

Przed samym zainwestowaniem w akcje danej firmy powinniśmy przeanalizować też jej historię pod kątem sprawozdań finansowych oraz ogólnej kondycji firmy. Dzięki temu będziemy mogli zminimalizować potencjalne ryzyko, które podejmujemy niezależenie od firmy, w której ulokujemy swoje pieniądze.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo