Jak działa dom maklerski?

Jedną z najważniejszych kwestii inwestowania jest wybór instytucji finansowej, która pośredniczy w obrocie papierami wartościowymi. Aby dobrze wybrać, warto chociaż trochę rozumieć, w jaki sposób działa ta instytucja.

Działanie domu maklerskiego - łączenie kupujących i sprzedających akcje

Jak działa dom maklerski?

Dom maklerski to instytucja finansowa, która wykonuje różne działania w dziedzinie inwestowania na rynkach finansowych. Do najważniejszych obszarów działalności można zaliczyć:

 • prowadzenie rachunków dla klientów,
 • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
 • pośredniczenie w handlu papierami wartościowymi,
 • doradztwo inwestycyjne dla klientów.

Aby dom maklerski mógł prowadzić swoją działalność, musi postępować w zgodzie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Ta instytucja funkcjonuje w określonej formie organizacyjno-prawnej, w oparciu o ważne zezwolenia ze strony nadzoru finansowego.

W jaki sposób obywa się handel poprzez dom maklerski?

Obecnie główną rolą domu maklerskiego jest dostarczanie narzędzi, dzięki którym inwestor może samodzielnie dokonywać operacji finansowych. Do tych narzędzi należą:

 • depozyt — umożliwia przechowywanie papierów wartościowych i kapitału,
 • arkusz zleceń — dzięki niemu można dokonywać transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych,
 • platforma handlowa — obejmuje interfejs i oprogramowanie umożliwiające działalność inwestycyjną.

W przeszłości domy maklerskie obsługiwały klientów telefonicznie lub za pomocą POK-ów, czyli punktów obsługi klienta. W dzisiejszych czasach można nadal korzystać z tych form komunikacji, ale jest to obarczone dodatkowymi kosztami.

Na czym zarabia dom maklerski?

Głównym źródłem dochodów domu maklerskiego są prowizje od kupna lub sprzedaży papierów wartościowych oraz opłaty za prowadzenie rachunku. Jednocześnie instytucja ta może prowadzić usługi dodatkowe, dzięki którym jest w stanie zarabiać więcej:

 • dzięki doradzaniu klientom i wystawianiu rekomendacji dla różnych papierów wartościowych,
 • na organizowaniu alternatywnych systemów obrotu,
 • dzięki rozszerzeniu różnych form komunikacji z klientami — przyjmując zlecenia telefonicznie lub bezpośrednio w placówkach,
 • dzięki wykonywaniu analiz inwestycyjnych i publikacji wartościowych materiałów,
 • biorąc udział w emisji papierów wartościowych.

W związku z coraz większym zainteresowaniem polskich inwestorów akcjami zagranicznymi, w szczególności akcjami amerykańskimi, pojawiła się dodatkowa forma zarobku przez domy maklerskie – przewalutowanie. Jeśli inwestor posiada rachunek maklerski w walucie PLN a kupuje akcje z USA to transakcja objęta jest automatycznym przewalutowaniem i naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem.

Jak założyć rachunek w domu maklerskim?

Założenie rachunku u maklera jest bardzo proste. Wymaga wypełnienia wniosku i weryfikacji dokumentu tożsamości. Dom maklerski wysyła przyszłemu klientowi umowę na pełnienie usług maklerskich. Rachunek inwestycyjny może założyć osoba pełnoletnia lub pozostająca pod opieką dorosłych. Potrzebna jest wtedy zgoda opiekuna.

Po założeniu rachunku można go zasilić poprzez przelew bankowy, dzięki czemu można rozpocząć działalność inwestycyjną. Najszybciej i najłatwiej można założyć rachunek w banku, w którym dana osoba posiada konto osobiste czyli tak zwany ROR.

Gdzie najlepiej założyć rachunek maklerski?

Na rynku znajduje się wiele ofert profesjonalnych domów maklerskich. Można wybierać spośród nich, kierując się kilkoma kryteriami:

 • wysokością opłat i prowizji,
 • wsparciem merytorycznym,
 • możliwościami systemu transakcyjnego,
 • dostępem do wielu rynków i instrumentów finansowych.

Wybór domu maklerskiego to najczęściej sprawa indywidualna i może zależeć od wielu różnych czynników.

Domy maklerskie z najlepszą ofertą na akcje i ETF to m.in:

Firma OpisOcena Rejestracja
XTB opinie i recenzja 2024 r.

XTB

Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro.

XTB opinie i recenzja 2024 r.
2 Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.

Oanda TMS Brokers

Polski dom maklerski ze świetną ofertą akcji rzeczywistych z GPW oraz amerykańskiej NYSE i NASDAQ. Daje dostęp do ponad 1800 akcji. Brak prowizji za handel akcjami z USA (bez limitu).

Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.
3 Exante opinie i recenzja 2024 r.

EXANTE

Broker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta.

Exante opinie i recenzja 2024 r.

Podsumowanie

Każdy dom maklerski prowadzi różnorodne usługi związane z pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi. Umożliwia prowadzenie transakcji poprzez platformy handlowe, narzędzia w postaci depozytów oraz arkuszy zleceń. Ta instytucja utrzymuje się głównie dzięki prowadzeniu rachunków oraz z prowizji od handlu akcjami i innymi instrumentami. Wybierając dom maklerski, warto stworzyć własne kryteria, które bardzo ułatwią selekcję ofert.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo