6 sposobów jak pomnożyć pieniądze (niezależnie od wielkości posiadanego kapitału)

Możesz pomnożyć pieniądze na kilka sposób. Nie są one jednak sobie tożsame, gdyż różnią się potencjalną stopą zwrotu oraz poziomem ryzyka. Poniżej znajdziesz 6 sprawdzonych sposobów na powiększenie pieniędzy wraz z listą zalet i wad dla każdego rozwiązania.

Jak pomnożyć pieniądze

Jak pomnożyć pieniądze? Kluczowe zasady

Aby pomnożyć pieniądze musisz zainwestować w wybrane klasy aktywów. W zależności od twojego poziomu akceptacji ryzyka, możesz wybierać spośród bezpiecznych obligacji skarbowych czy lokat bankowych, a także sięgnąć po ryzykowniejsze instrumenty jak akcje spółek giełdowych, ETF-y czy REIT-y. Rosnącą popularnością cieszą się też aktywa cyfrowe i instrumenty pochodne, doceniane w szczególności przez doświadczonych traderów.

Inwestowanie jest jedną ze skuteczniejszych metod powiększania kapitału, ale nie jedyną. Wiele osób decyduje się na założenie swojego biznesu lub wsparcie czyjegoś pomysłu np. poprzez crowdfounding.

Najczęściej wybierane metody pomnożenia pieniędzy

Poniżej przedstawiono zupełnie subiektywne zestawienie najpopularniejszych metod, jak pomnażać małe kwoty, ale także dużo większe sumy. Kategorie inwestycyjne pogrupowano w parach ze względu na podobny poziom ryzyka, jak również wskazano na zalety i wady danego rozwiązania.

#1. Obligacje skarbowe i lokaty

Są uważane za najbezpieczniejsze formy lokowania pieniędzy. Dotyczy to głównie obligacji skarbowych, za którymi stoją gwarancje emitenta – w tym przypadku państwa. Lokaty ze względu na ryzyko upadłości banku niosą nieco większe ryzyko. Niemniej ten scenariusz jest na tyle mało prawdopodobny, że można założyć duże bezpieczeństwo lokat. Elementem łączącym obie kategorie aktywów jest zależność od wysokości stopy procentowej, którą ustala bank centralny. Od niej zależy wysokość odsetek od lokat i rentowność obligacji.

Zalety: wysoka płynność aktywów i małe ryzyko utraty kapitału.

Wady: niska opłacalność, która może nie pokrywać strat wynikających z wysokiej inflacji.

#2. Nieruchomości i REITy

Istnieje powiedzenie, że “Pan Bóg nie robi więcej ziemi”. Z tego względu inwestycja w nieruchomości uchodzi za pewną. Jednocześnie występują różnego rodzaju ryzyka, które mogą powodować, że nieruchomości mogą tracić. Niepłacący lokatorzy, słaba demografia czy konflikty zbrojne powodują, że nieruchomości nie zawsze są dobrą inwestycją. REIT-y są alternatywą do tradycyjnych lokali czy mieszkań. Umożliwiają inwestowanie z niewielką ilością kapitału i odznaczają się wysoką płynnością – mają konstrukcję podobną do akcji.

Zalety: nieruchomości dobrze chronią kapitał w okresach niewielkiej inflacji.

Wady: w przypadku tradycyjnych nieruchomości wymagany jest duży kapitał, wymagają remontów, aktywnego zarządzania i są podatne na wiele czynników zewnętrznych.

#3. Metale szlachetne i surowce

W czasach wysokiej inflacji kruszce i surowce mogą być dobrą alternatywą, która skutecznie chroni pieniądze prze utratą siły nabywczej. Jednocześnie wiąże się to z kosztami przechowywania i możliwością kradzieży.

Zalety: umożliwiają przechowanie majątku poza systemem bankowym, kontrolą państwa i urzędów skarbowych.

Wady: dużo mniejsza płynność w przypadku sprzedaży. Zarówno metale, jak i surowce mają charakter ubezpieczenia i nie płacą dywidendy ani odsetek.

#4. Akcje i ETFy

Udziały w prawdziwych przedsiębiorstwach oraz fundusze pasywnie zarządzane to dobry sposób na duże zyski. W długim terminie giełda zawsze dawała zarobić, jednocześnie w krótkich okresach dekoniunktury straty inwestorów mogły dochodzić do kilkudziesięciu procent straty na kapitale.

Zalety: możliwości otrzymania dywidendy, pomnażanie kapitału może być bardzo skuteczne.

Wady: duża zmienność, ryzyko jest bardzo duże i narażone na zawirowania na rynkach.

#5. Rynek walutowy i Forex

Jest to doskonała odpowiedź na pytanie, jak szybko rozmnożyć pieniądze. Jednocześnie im większe ryzyko, tym większe straty może ponieść inwestor. Poruszanie się na rynkach walutowych wymaga dużych umiejętności i wiedzy na temat pułapek, jakie czyhają na inwestorów – również ze strony nieuczciwych brokerów.

Zalety: korzystanie z mechanizmu lewara i instrumentów CFD daje duże możliwości, pomimo posiadania niewielkiego kapitału.

Wady: ponad 80% inwestorów traci regularnie pieniądze na rynkach Forex. Dzieje się to nie bez powodu.

#6. Kryptowaluty i instrumenty pochodne

Osoby, które chcą wiedzieć jak pomnażać pieniądze na pewno słyszały o rynku cyfrowych aktywów. Jednocześnie problemem może być zabezpieczenie kryptowalut przed wykradzeniem i rozliczenie się z urzędem skarbowym. Do tej pory jest to rynek nieuregulowany. Instrumenty pochodne są oparte na innych aktywach – akcjach, surowcach lub indeksach. Jednocześnie korzystanie z tych narzędzi może wiązać się ze stratami o nieograniczonym potencjale, znacznie przewyższającym zainwestowany kapitał.

Zalety: nieograniczone możliwości zdobycia bogactwa. Olbrzymie stopy zwrotu dochodzące do tysięcy procent.

Wady: kryptowaluty to rynek nieregulowany o bardzo dużej zmienności. Z kolei w przypadku derywatów można stracić dużo więcej niż się zainwestowało.

Podsumowanie

To wprost zadziwiające, jak wielu ludzi, którzy posiadają pieniądze nie ma pojęcia jak je rozmnożyć. Dotyczy to także osób, które odkładają regularnie niewielkie kwoty, ale nie wiedzą w jaki sposób uchronić oszczędności przed utratą wartości. Jest to o tyle problematyczne, że wielu ludzi poświęca znaczną część swojego życia na zdobycie pieniędzy. Jednocześnie, kiedy już je zdobędą, to nagle kończy się ich motywacja i chęć zadbania o własną przyszłość. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, dzięki którym można w prosty sposób zaradzić na te bolączki. Inwestowanie nie jest może najłatwiejszą dziedziną, ale daje wiele możliwości, które mogą znacząco poprawić stan Twoich finansów.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo