Metodologia opiniowania giełd kryptowalut

W tym artykule wyjaśniamy jak oceniamy poszczególne giełdy kryptowalut i w jaki sposób przypisujemy im wynik w postaci gwiazdek

Niezależnie oceniamy wszystkie polecane produkty i usługi. Jeśli klikniesz na udostępnione przez nas linki, możemy otrzymać wynagrodzenie gdyż jesteśmy zarejestrowani w programach afiliacyjnych.

Opinie o giełdach kryptowalut

Wraz z rosnącą popularnością bitcoina, powstaje coraz więcej giełd kryptowalut, a każda z nich oferuje nieco inne opcje pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa, opłat, kryptowalut, dostępu do zaawansowanych narzędzi tradingowych.

Trudno jest bez odpowiedniej analizy jednoznacznie określić, która giełda kryptowalut jest najlepsza, a do tego dobrze dopasowana do potrzeb polskiego użytkownika pragnącego inwestować w złotówkach. Aby przedstawić rzetelne i wiarygodne informacje założyliśmy konta i przetestowaliśmy działanie kilkunastu popularnych platform handlowych. W tym artykule opisujemy nasz proces oceny i kryteria, które stosujemy w opiniowaniu giełd krypto.

Ostrzeżenie: Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem i ma charakter spekulacyjny. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje finansowe skonsultuj się z doświadczonym doradcą finansowym. Niniejszy artykuł nie stanowi rekomendacji do inwestowania w kryptowaluty ze strony Poradnik-inwestora.pl oraz autora artykułu. Nie możemy też zagwarantować dokładności ani aktualności zawartych w serwisie informacji.

Nasz proces oceny

Aby obiektywnie ocenić każdą giełdę kryptowalut, zebraliśmy dane i porównaliśmy platformy w następujących kategoriach:

 • bezpieczeństwo
 • oferta kryptowalut
 • dostępność
 • opłaty
 • płynność
 • obsługa klienta
 • usługi
 • reputacja

W ramach każdej kategorii uwzględniliśmy po kilka czynników, takich wypełnianie regulacyjnych standardów, metody wpłat i wypłat, aplikacja mobilna, dodatkowe usługi finansowe, opłaty za transakcje i transfer pieniędzy itd. Każdy z tych czynników oceniliśmy w skali od 0 do 1, gdzie zero oznacza najgorszą możliwą ocenę, a jeden najlepszą możliwą.

Następnie przypisaliśmy wagę procentową tym ocenom i ustaliliśmy ogólną ocenę od 1 do 5 gwiazdek dla każdej giełdy. Jedna gwiazdka to najniższa możliwa ocena, a pięć gwiazdek to najwyższa.

Gromadzenie i analiza danych

Gromadzenie danych jest i było kluczową częścią naszego procesu oceny. Zebraliśmy dane ze stron internetowych giełd, mediów społecznościowych oraz innych wartościowych serwisów internetowych, na których przedstawiciele firm i użytkownicy są aktywni, aby mieć pewność, że dysponujemy najdokładniejszymi informacjami, które pozwalają nam obiektywnie ocenić każdą giełdę kryptowalut. Nasz zespół badawczy zebrał 100 punktów danych i zważył 23 kryteria, aby określić finalne oceny dla giełd kryptowalut.


Bezpieczeństwo

W niepełni uregulowanym ekosystemie kryptowalut bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze giełdy. Mając to na uwadze, oceniliśmy kilka aspektów związanych z bezpieczeństwem, przypisując każdemu z nich wynik zero lub jeden oraz wagę procentową w zależności od ważności w całokształcie oceny. Wzięliśmy pod uwagę następujące kryteria:

 • standardy KYC i AML (10%)
 • cold wallets (7%)
 • ubezpieczenie (4%)

KYC i AML

Standardy KYC (Know-Your-Customer) oraz AML (Anti-Money Laundering) zostały opracowane, aby pomóc zminimalizować przypadki oszustw i prania pieniędzy na platformach finansowych. Giełdy kryptowalut zgodne ze standardami KYC i AML wymagają, aby użytkownicy zweryfikowali swoją tożsamość. Wiąże się to z udostępnieniem danych osobowych, dostarczeniem kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Giełdy mogą żądać od użytkowników również potwierdzenia źródła pochodzenia środków finansowych.

Giełdy kryptowalut stosujące standardy KYC i AML uzyskały w naszej ocenie ocenę jeden, natomiast te, które nie przestrzegają standardów KYC, otrzymały ocenę zero. Wyniki te stanowią w naszej analizie 10% ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Przechowywanie kryptowalut w „zimnych portfelach”

Przechowywanie kryptowalut w zimnych portfelach (tzw. cold wallets) świadczy o odpowiedzialności firmy. Giełdy powinny ujawnić jaki procent środków klientów w kryptowalutach przechowują na szyfrowanych „cold walletach”, czyli portfelach bezpośrednio niepołączonych z serwerami giełdy. Takie rozwiązanie gwarantuje, że do kryptowalut klientów nie mają dostępu osoby trzecie.

Im większy procent trzymany jest w zimnych portfelach tym lepiej.

Giełdy, na których minimum 95% środków klientów przechowywane jest na zimnych portfelach otrzymały wynik jeden, podczas gdy te nie oferujące takiego zabezpieczenia otrzymały wynik zero. Wyniki te stanowią 7% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Ubezpieczenie

Niektóre giełdy kryptowalut oferują różne formy ubezpieczenia środków użytkowników, ale nie jest to niestety standardem w branży i warunki ubezpieczeń mogą się różnić między platformami.

W naszej ocenie giełdy kryptowalut oferujące ubezpieczenie przechowywanych środków klientów otrzymały ocenę jeden, podczas gdy te, które tego nie stosują, otrzymały ocenę zero. Wyniki te stanowią 4% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.


Oferta kryptowalut

W ocenie każdej giełdy wzięliśmy pod uwagę również jej ofertę kryptowalut analizując ilość i rodzaje aktywów. Zebraliśmy dane według następujących kryteriów i przypisaliśmy wagę procentową w zależności od ważności:

 • ilość dostępnych kryptowalut (5%)
 • nowości (1,5%)
 • stablecoiny (1%)
 • token użytkowy (0,5%)

Ilość dostępnych kryptowalut

Różnice pomiędzy giełdami w tym zakresie są ogromne. Największe giełdy kryptowalut oferują kilkaset kryptowalut do handlu, podczas gdy raczkujące na rynku podmioty mają ich w ofercie zaledwie kilka. Giełdy które oferowały większą liczbę obsługiwanych kryptoaktywów, uzyskały wyższe wyniki w naszej skali 0 do 1, podczas gdy te, które oferowały ograniczoną liczbę monet, uzyskały niższe wyniki. Wyniki te stanowiły 5% całkowitej oceny w postaci gwiazdek każdej firmy.

Nowości

Wprowadzenie nowych kryptowalut przez giełdy jest kluczowym elementem dynamiki i innowacyjności w świecie krypto. To nie tylko dowód na zdolność giełdy do adaptacji i rozwijania się zgodnie z rynkowymi trendami, ale także szansa dla inwestorów na skorzystanie z nowych, potencjalnie zyskownych okazji.

Giełdy kryptowalut, które regularnie wprowadzają do oferty nowe aktywa, uzyskały wynik 1 w naszej skali 0 do 1, podczas gdy te, które tego nie robią, uzyskały wynik 0. Wyniki te stanowiły 1,5% całkowitej oceny w postaci gwiazdek każdej firmy.

Stablecoiny

Stablecoiny to specjalny rodzaj kryptowalut, których wartość jest powiązana z walutą fiducjarną. Mają one na celu zminimalizowanie wahań cen, które są powszechne dla większości kryptowalut, oferując tym samym bardziej przewidywalny środek przechowywania wartości. Najpopularniejsze stablecoiny to Tether (USDT), USD Coin (USDC) i Binance USD (BUSD), a każdy z nich odzwierciedla cenę dolara amerykańskiego w stosunku 1:1. Giełdy, które oferują stablecoiny otrzymały w naszej ocenie wartość 1, pozostałe 0. Stablecoiny stanowią 1% całkowitej oceny danej giełdy w postaci gwiazdek.

Token użytkowy

Tokeny użytkowe giełd kryptowalutowych to specjalne tokeny emitowane przez same giełdy, które służą różnym celom, ale najczęściej mają za zadanie zwiększenie lojalności użytkowników i zachęcenie ich do korzystania z platformy. Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań tych tokenów jest możliwość obniżenia prowizji transakcyjnych. Użytkownicy, którzy zgromadzą określoną ilość tokenów użytkowych na swoim koncie, mogą skorzystać z niższych opłat za handel, co jest szczególnie korzystne dla aktywnych traderów.

Giełdy kryptowalut, które wyemitowały swój własny token użytkowy otrzymały 1 punkt w klasyfikacji, giełdy bez własnego tokenu 0. W całości oceny to kryterium ma wagę 0,5%.


Funkcjonalność

Podczas naszego procesu oceny wzięliśmy również pod uwagę funkcjonalność każdej giełdy kryptowalut. Przyjrzeliśmy się niżej wymienionym czynnikom w tej kategorii i oceniliśmy każdą giełdę w skali 0 do 1. Następnie przypisaliśmy każdemu czynnikowi wagę procentową i wykorzystaliśmy te wartości procentowe do obliczenia naszej ogólnej oceny w postaci gwiazdek. W kategorii „funkcjonalność” wzięliśmy pod uwagę następujące kryteria:

 • metody wpłat i wypłat środków (7%)
 • aplikacja mobilna (3%)
 • handel z dźwignią (0,5%)

Metody wpłat i wypłat

Metody wpłat i wypłat są jednym z kluczowych aspektów każdej giełdy kryptowalut, który znacząco wpływa na doświadczenia użytkowników. Dostępność różnych opcji, takich jak przelew bankowy, blik, karta płatnicza czy bramki płatnicze, umożliwia większą elastyczność i szybkość w zarządzaniu pieniędzmi. Przelewy zazwyczaj nie generują kosztów, ale trwają dłużej. Z kolei karta płatnicza oferuje natychmiastową wpłatę ale generuje koszty. Bramki płatnicze są szybką metodą, ale początkowo wymagają zaangażowania gdyż trzeba dokonać jednej rejestracji więcej.

Niewiele giełd umożliwia transfer środków w złotówkach. Te, które to oferują otrzymały 1, pozostałe 0. Jest to jedna z najwyżej ważących kategorii w całym rankingu – metody wpłat i wypłat to aż 7% całości oceny w postaci gwiazdek.

Aplikacja mobilna

Aplikacje mobilne oferowane przez giełdy kryptowalut są kluczowe dla efektywnego i bezpiecznego handlu. Zoptymalizowane pod kątem wydajności i zabezpieczeń, stanowią niezbędne narzędzie dla traderów kryptowalut w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Firmy, które oferują swoim klientom możliwość handlu kryptowalutami poprzez niezawodną aplikację mobilną otrzymały od nas 1 punkt, natomiast giełdy bez apki zero punktów. Wynik ten przekłada się na 3% oceny w postaci gwiazdek.

Handel z dźwignią

Handel z dźwignią na giełdzie kryptowalut pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków poprzez użycie kapitału pożyczonego, co może być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów z ograniczonymi zasobami. Jednakże, taka forma handlu niesie ze sobą znaczne ryzyko, włącznie z możliwością szybkiej i pełnej utraty zainwestowanych pieniędzy. To dodatkowa funkcjonalność, doceniana jest głównie przez zaawansowanych inwestorów. Giełdy z możliwością handlu z dźwignią otrzymały 1 punkt, pozostałe bez tej funkcjonalności 0. Wyniki te stanowią 0,5% ogólnej oceny gwiazdkowej.


Opłaty

Wyróżniamy kilka rodzajów opłat pobieranych przez giełdy kryptowalut, począwszy od fee pobieranego za depozyt środków, poprzez prowizję od każdej transakcji zawieranej na giełdzie, skończywszy na wypłacie pieniędzy z platformy.

Oceniliśmy opłaty każdej giełdy w skali od 0 do 1, przy czym giełdy oferujące niższe prowizje otrzymały wynik 1. Następnie wyniki ważono tak, że łącznie stanowią 44% ogólnej oceny w postaci gwiazdek. Opłaty i bezpieczeństwo to dwa najważniejsze kryteria oceny każdej giełdy.

 • prowizja od transakcji (20%)
 • opłata za wpłatę środków (12%)
 • opłata za wypłatę środków (12%)

Prowizja od transakcji

W naszej ocenie uwzględniliśmy opłaty dla Makera oraz Takera. Wzięliśmy też pod uwagę możliwość obniżenia opłat przy wzrastającym wolumenie transakcji. Porównaliśmy opłaty na każdej giełdzie i przypisaliśmy ocenę 0 do 1. Wyniki te zostały następnie wykorzystane do obliczenia ogólnego wyniku w zakresie opłat transakcyjnych, który stanowi 20% naszej całkowitej oceny w postaci gwiazdek dla każdej giełdy.

Opłata za wpłatę środków

Najczęściej giełdy kryptowalut nie pobierają opłaty za depozyt środków na giełdę, jest on darmowy. Jeśli jednak giełda obciąża użytkownika opłatą, w naszej ocenie otrzymuje niższą ocenę, czyli zero. Ochrona kapitału jest ważną rzeczą, stąd kryterium waży aż 12% całościowej oceny w postaci przyznanych gwiazdek.

Opłata za wypłatę środków

W tym zakresie sytuacja wygląda odwrotnie. Praktycznie każda giełda pobiera opłatę za wypłatę kryptowalut i walut tradycyjnych, a różnice pomiędzy firmami mogą być znaczące. Podczas naszej oceny sprawdziliśmy opłaty za wypłaty kryptowalut i walut fiducjarnych każdej firmy i przypisaliśmy każdej z nich wynik 0 do 1. Wykorzystaliśmy wyniki opłat za wypłaty kryptowalut i fiat, aby opracować ogólny wynik. Wynik ten stanowi 12% całkowitej oceny gwiazdkowej każdej giełdy.


Płynność

Płynność na giełdzie kryptowalut to po prostu łatwość, z jaką możesz kupić lub sprzedać daną kryptowalutę. Im więcej osób jest zainteresowanych kupnem i sprzedażą, tym „płynniejszy” jest rynek. To ważne, bo na rynku o dobrej płynności łatwiej i szybciej zrealizujesz swoje zlecenia, a cena aktywa będzie atrakcyjniejsza. To z kolei sprawia, że handel jest generalnie tańszy.

Giełdy o dużej płynności otrzymały od nas 1 punkt, a te gdzie oferty długo czekają na wypełnienie 0 punktów. Płynność to 6% całkowitego ratingu giełdy.

 • płynność realizacji transakcji (6%)

Obsługa klienta

Praca supportu staje się ważną częścią funkcjonowania giełdy gdy klient napotka problem lub ma pytania dotyczące swojego konta Jednak jako klient dostęp do obsługi klienta jest niezbędny, jeśli napotkasz problemy lub masz pytania dotyczące swojego konta. Mając to na uwadze, zebraliśmy dane na temat opcji obsługi klienta i oceniliśmy każdą wymianę w skali 0 do 1 w oparciu o liczbę dostępnych opcji. Wyniki obsługi klienta stanowią 2,5% ogólnej oceny gwiazdkowej naszej firmy, w tym 1% to dostępne formy kontaktu a 1,5% czas odpowiedzi obsługi.

 • dostępne formy kontaktu (1%)
 • czas odpowiedzi (1,5%)

Usługi dodatkowe

Porównując giełdy kryptowalut, chcesz mieć dostęp do użytecznych funkcji, które mogą przyczynić się do wzrostu twojego kapitału. Na przykład możesz być zainteresowany uzyskaniem dodatkowych odsetek gdy zdecydujesz się przetrzymywać zakupione krypto na giełdzie. Niektóre giełdy oferują takie funkcje, inne nie.

W naszej ocenie cech wzięliśmy pod uwagę następujące kryteria, przyznaliśmy każdemu punktację w skali od 0 do 1 i przypisaliśmy wagi procentowe w zależności od ważności:

 • usługi finansowe (2,5%)
 • materiały edukacyjne (1%)

Usługi finansowe

Istnieje wiele możliwości na zarabianie na giełdach kryptowalut bez konieczności tradowania. Niektóre giełdy umożliwiają zakup określonych tokenów a następnie ich przydzielanie do różnych aktywności i usług. Dodatkowe zyski można uzyskać poprzez odsetki na produktach oszczędnościowych, staking, airdropy czy moneyback przy płatności kartą krypto. Te giełdy, które oferują takie usługi finansowe otrzymały od nas 1 punkt, pozostałe 0. Waga w całości oceny to 2,5%.

Materiały edukacyjne

Jakość materiałów edukacyjnych oferowanych przez giełdy kryptowalut jest zróżnicowana. Niektóre platformy oferują jedynie proste wpisy na swoich blogach. Z drugiej strony, niektóre giełdy inwestują w rozbudowane programy edukacyjne, udostępniając za darmo profesjonalne kursy i video poradniki. Te różnice w jakości edukacji mogą mieć znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne użytkowników. Giełdy z dobrymi zasobami edukacyjnymi otrzymały 1 punkt w naszej skali, giełdy bez materiałów kształcących 0. Wyniki te stanowią 1% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.


Reputacja

Reputacja giełdy kryptowalut jest niezwykle ważna i składa się na nią kilka kluczowych elementów: opinie użytkowników i ekspertów, transparentność w zakresie siedziby i struktur właścicielskich, zdobyte nagrody, aktywność w środowisko poprzez udział w konferencjach. Zaufanie do giełdy jest podstawą dla jej długoterminowego sukcesu.

 • siedziba firmy (1%)
 • właściciel (1%)
 • rating na forach i serwisach branżowych (1,5%)
 • obecność na konferencjach (0,5%)
 • nagrody (0,5%)

Siedziba firmy

Wiedza o lokalizacji siedziby giełdy i jurysdykcji jest kluczowa dla oceny ryzyka i pewności korzystania z danego serwisu. Różne kraje mają odmienne przepisy dotyczące kryptowalut, co może mieć znaczenie w przypadku ewentualnych sporów prawnych. Giełdy niewskazujące swojej siedziby budzą uzasadnione obawy.

Giełdy gdzie znamy lokalizacje siedziby spółki i nie budzi ona wątpliwości otrzymały 1 punkt w naszej skali, giełdy bez podania adresu siedziby 0. Wyniki te stanowią 1% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Właściciel giełdy

Wiedza o tym, kto stoi za giełdą kryptowalut jest kluczowa. Czy to renomowana firma? czy może jedna osoba? co o niej wiemy? Firma z dobrą reputacją buduje większe zaufanie, podczas gdy anonimowa jednostka bez wątpienia budzi wątpliwości. Krótko mówiąc, zrozumienie, w czyich rękach jest giełda, pomaga ocenić jej wiarygodność i ryzyko.

Giełdy, które podają kto jest właścicielem spółki, jaki jest skład zarządu otrzymały 1 punkt w naszej skali, giełdy które nie są transparentne w tym zakresie 0. Rezultat stanowi 1% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Rating na forach i serwisach branżowych

Rating na forach i serwisach branżowych odgrywa kluczową rolę w budowaniu reputacji giełdy kryptowalut. Złe oceny i negatywne komentarze rzadko biorą się znikąd; zazwyczaj są wynikiem złych doświadczeń użytkowników związanych z problemami technicznymi, blokadą środków lub brakiem odpowiedniej obsługi klienta. Takie informacje są cennym ostrzeżeniem dla potencjalnych nowych użytkowników. Giełdy z dobrymi ocenami na forach internetowych otrzymały 1 punkt w naszej skali, giełdy z negatywnymi komentarzami 0. Wyniki te mają wkład w postaci 1,5% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Udział w konferencjach branżowych

Dobra pozycja w środowisku kryptowalut i udział w konferencjach nie tylko budują zaufanie wśród istniejących i potencjalnych klientów, ale również sprzyjają dalszemu rozwoju giełdy. Może to oznaczać łatwiejszy dostęp do partnerstw, inwestycji oraz zaawansowanych technologii, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia płynności, oferty i ogólnej jakości usług. Giełdy, uczestniczące w konferencjach o tematyce blockchain otrzymały 1 punkt w naszej skali, a giełdy bez udziału 0. Wyniki te stanowią 0,5% naszych ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Nagrody

Nagrody zdobyte przez giełdy kryptowalut często świadczą o uznaniu zarówno ze strony ekspertów w dziedzinie, jak i samych użytkowników. Otrzymanie takiego wyróżnienia jest znakiem, że giełda jest uważana za pewną, funkcjonalną i zgodną z wysokimi standardami branżowymi. Giełdy ze zdobytymi nagrodami otrzymały 1 punkt w naszej skali, giełdy bez nagród 0. Waga tego kryterium to 0,5% ogólnych ocen w postaci gwiazdek.

Jak, bazując na opiniach, wybrać najlepszą giełdę kryptowalut

Dla osób zainteresowanych inwestowaniem w kryptowaluty bardzo ważny jest wybór odpowiedniej giełdy. Na Twoją decyzję wpłynie zapewne kilka czynników.

Korzystając z publicznie dostępnych informacji, przebadaliśmy kilka czołowych giełd kryptowalut (m.in. Binance, ZondaCrypto, Coinbase, Egera, Kanga Exchange) i oceniliśmy je na podstawie czynników ważnych dla potencjalnych klientów. W ramach naszego procesu oceny uwzględniliśmy funkcje bezpieczeństwa, opłaty, ofertę kryptowalut, obsługę klienta i inne czynniki. Chociaż staraliśmy się być jak najbardziej obiektywni w naszych recenzjach każdej ocenianej przez nas giełdy kryptowalut, określenie, która giełda jest dla ciebie odpowiednia, będzie zależeć od twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Poradnik Inwestora
Logo