Stopa dywidendy (ang. Dividend Yield) – ważny wskaźnik dla pasywnych inwestorów

Czym jest a czym nie jest stopa dywidendy? Jakie dane należy wziąć pod uwagę przy jej wyliczaniu? Dowiedz się szczegółów dotyczących ulubionego wskaźnika pasywnych inwestorów.

Czym jest stopa dywidendy ?

Stopa dywidendy to stosunek wypłacanego zysku firmy na jedną akcję do ceny tej akcji w ściśle określonym momencie czasu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym dokładnie jest wskaźnik poziomu dywidendy (stopa dywidendy). W błąd wprowadza większość zestawień i aktualnych notowań cen akcji.

Spójrzmy chociażby na wykres przykładowej spółki, który każdy z nas zna z wyszukiwań w google:

Na obrazku znajduje się wskaźnik „Div yield” wraz z powiązaną wartością. Wiele osób mylnie odbiera ten przekaz, iż jest to stopa dywidendy.

Nie można jednak przyjąć, iż ten wskaźnik określa stopę dywidendy. Dlaczego?

W powyższym przypadku, do wyliczeń brana jest aktualna cena 1 akcji i historyczna wartość dywidendy na 1 akcję. Czyli dwie dane z różnych okresów czasowych. Może to być mylące, w szczególności dla osób początkujących, które mogą założyć, że kupując dzisiaj akcję w przyszłości otrzymają od firmy dywidendę na takim poziomie.

A przecież w przyszłości, dana spółka w ogóle może nie wypłacić dywidendy. Zarząd każdej firmy co roku podejmuje decyzję czy podzielić się z akcjonariuszami zyskiem i w jakiej wysokości.

Właściwym podejściem określającym stopę dywidendy, jest wzięcie pod uwagę kursu akcji spółki, który obowiązywał w przeszłości w tzw. Dniu Dywidendy.

Wzór na wskaźnik dywidendy (DY, Dividend Yield)

Sposób, jak obliczyć wskaźnik poziomu dywidendy jest bardzo prosty. Wystarczy jedynie podzielić wartość dywidendy przypadającą na jedną akcję przez kurs pojedynczej akcji przypadający na „dzień dywidendy”. Następnie uzyskany wynik mnoży się przez 100%.

Stopa dywidendy (DY) = (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa akcji) * 100%

Uzyskana wartość to wskaźnik pokazujący, ile procent dywidendy mógł uzyskać inwestor w przypadku kupna pojedynczej akcji przedsiębiorstwa. Pozwala to na określenie jak kształtuje się opłacalność inwestowania w spółkę w długim terminie z punktu widzenia zysków osiąganych z dywidendy. Z założenia wynika, że im wyższa wartość DY, tym lepiej dla inwestora. Stopa dywidendy to często jeden z kluczowych wskaźników dotyczących analizy fundamentalnej.

Wskaźnik poziomu dywidendy na przykładzie

Dla przykładu, poniżej wyliczono stopę dywidendy (wskaźnik dywidendy DY) dla spółki Dom Development za rok 2021 (wypłaconą w roku 2022):

  • wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję – 10,50 zł,
  • cena pojedynczej akcji spółki w dniu 13 lipca 2022 roku – 97,00 zł,

DY = (wartość dywidendy/ cena akcji) *100 % = (10,50/97,00)*100% = 10,82%

Stopa dywidendy DY dla spółki Dom Development wyniosła 10,82%. Oznacza to wysoki zysk w porównaniu do wartości oprocentowania lokat lub innych porównywalnych aktywów. Poniżej porównano uzyskaną wartość z innymi instytucjami finansowymi, które również wypłaciły w 2022 roku dywidendę:

SpółkaDom DevelopmentPKO BPComarch
Wskaźnik DY10,82%6,91%2,36%

Opracowanie własne

Wskaźnik DY pokazuje, w jaki sposób spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Przedstawia, ile można procentowo uzyskać w danym roku, posiadając akcje firmy. Dzięki temu można bardzo łatwo zorientować się, które firmy wypłacają sowitą dywidendę i wybrać te, które są najhojniejsze na rynku.

Podsumowanie

Inwestor dywidendowy nie ekscytuje się nadmiernie czy na rynku panuje hossa czy bessa. Realizuje on swój plan dokupując akcje spółek, które według jego założenia mają odpowiednio wysoką stopę dywidendy. Przyjęcie długoterminowej strategii cieszy gdy na koncie regularnie wpływają pieniądze.

Warto szukać spółek z długoletnią historią wypłat dywidend, które mają stabilną pozycję na rynku i mogą pozwolić sobie na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Wielu inwestorów giełdowych decyduje się na zakup akcji jedynie pod warunkiem podzielenia się spółki wypracowanym zyskiem.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo