Wskaźnik cena wartość księgowa (C/WK lub P/BV)

Analiza fundamentalna dla spółki jest tym, czym ocena lokalizacji dla nieruchomości – pomaga ją umiejscowić względem innych podmiotów na rynku. Dzięki temu można w bardzo szybkim czasie odfiltrować znaczną liczbę spółek, które są atrakcyjnie wyceniane. Podczas tworzenia oceny danej firmy wykorzystuje się popularne wskaźniki takie jak m.in. C/WK czyli Cena Wartość Księgowa. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć rynek giełdowy akcji, poznanie podstawowych wskaźników jest absolutnie konieczne.

Wskaźnik Cena do Wartości Księgowej

Czym jest wartość księgowa?

Przed określeniem wskaźnika C/WK warto jest zastanowić się co to jest wartość księgowa spółki. Termin ten oznacza sumę aktywów przedsiębiorstwa, czyli całkowity majątek, dzięki któremu może on prowadzić swoją działalność. Jest on pomniejszony o wartość zobowiązań, czyli pożyczek i kredytów, które firma zaciągnęła na rynku. Wskaźnik Cena Wartość Księgowa (C/WK) oznacza po prostu stosunek ceny akcji firmy do wartości księgowej tej firmy podzielonej na jedną akcję. 

Wskaźnik Cena Wartość Księgowa

W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na okres szacowania wartości księgowej. Jest on z reguły podawany za ostatni kwartał i wynika to z możliwości jego łatwego przeszacowania na skutek fuzji w spółce, operacji umorzeń, odpisów czy nawet zwykłej wypłaty dywidendy.

Analizując spółki spotkasz się z nazewnictwem angielskim gdzie omawiany wskaźnik określany jest jako Price per Book Value (P/BV).

Wskaźnik Price Book Value

O czym informuje wskaźnik C/WK?

Wielu inwestorów jest zainteresowanych, jaka jest cena do wartości księgowej spółki. Wynika to z faktu, że C/WK wskazuje, ile zapłacisz za każdą złotówkę majątku danej firmy. W najprostszym ujęciu cena do wartości księgowej to cena akcji podzielona przez wartość księgową przypadającą na pojedynczą akcję. Kupno akcji firmy o C/WK poniżej wartości 1 oznacza niebywałą okazję inwestycyjną natomiast C/WK powyżej 3 oznacza aktywa, które są silnie przewartościowane. Jednocześnie nie warto generalizować i zwracać baczną uwagę na to, w jakim sektorze gospodarki działa dane przedsiębiorstwo. Najczęściej zdarza się, że:

  •  spółki surowcowe posiadają C/WK w granicach 0,4 – 2,
  •  spółki technologiczne osiągają wartości pomiędzy 5 a 20 ceny akcji do wartości księgowej.

Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują do swojej działalności znacznie więcej sprzętu i środków trwałych niż spółki technologiczne.

Akcje spółek z całego świata kupisz tutaj:

Firma OpisOcena Rejestracja
XTB opinie i recenzja 2024 r.

XTB

Polski dom maklerski z dostępem do 3000 akcji z 16 największych giełd z całego świata. Bez prowizji za handel akcjami i ETF-ami do miesięcznego obrotu 100 tys. euro.

XTB opinie i recenzja 2024 r.
2 Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.

Oanda TMS Brokers

Polski dom maklerski ze świetną ofertą akcji rzeczywistych z GPW oraz amerykańskiej NYSE i NASDAQ. Daje dostęp do ponad 1800 akcji. Brak prowizji za handel akcjami z USA (bez limitu).

Oanda TMS Brokers opinie i recenzja 2024 r.
3 Exante opinie i recenzja 2024 r.

EXANTE

Broker oferujący dostęp do amerykańskich ETF-ów. Do handlu otrzymujemy 300 000 produktów z 50 rynków z poziomu jednego konta.

Exante opinie i recenzja 2024 r.

Interpretacja – ocena atrakcyjności spółki w oparciu o wskaźnik cena wartość księgowa

Wskaźnik cena do wartości księgowej na akcję można policzyć na przykładzie polskiej spółki CD Projekt:

  • kurs akcji wynosi w przybliżeniu 191 zł,
  • wartość księgowa na akcję za ostatni  kwartał to 17,93 zł

C/WK = Cena akcji/Wartość księgowa akcji = 191 zł/17,93 zł = 10,65

Po obliczeniach wynika, że C/WK dla CD Projektu wyniósł 10,65. Jest to sporo, zważywszy jednak wartości przewidziane dla spółek technologicznych mieści się w normie. Jednocześnie warto sprawdzić te wartości na tle konkurencji. Poniżej zestawiono cenę do wartości księgowej dla trzech firm z branży gamingowej:

SpółkaCD ProjektUbisoftCI Games
Wskaźnik C/WK10,653,252,89

Opracowanie własne

Jak widać w powyższej tabeli CD Projekt okazał się znacznie droższy niż Ubisoft czy polska spółka CI Games. Za majątek rzeczowy twórcy “Wiedźmina” należy zapłacić trzykrotnie więcej niż w przypadku jego konkurentów.

Podsumowanie

Wartość księgowa spółki to inaczej jej majątek rzeczowy po odjęciu zobowiązań. Dzieląc cenę akcji firmy przez  tę wartość można otrzymać C/WK, czyli cenę do wartości księgowej. Określa ona wartość majątku, jaką można otrzymać za 1 złotówkę – jeśli inwestor może go kupić poniżej 1 zł, to jest to duża okazja. Jednocześnie należy pamiętać, aby korygować wartość C/WK przez rodzaj działalności i rynku, na jakim spółka prowadzi działalność.

Przeczytaj również:

Wskaźnik Cena Zysk (C/E)

Stopa Dywidendy (DY)

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo