Czym jest deprecjacja? Przyczyny i skutki

Ogólnie rzecz biorąc, deprecjacja to spadek wartości aktywa w czasie. Na proces ten wpływa wiele czynników, a samo zjawisko ma wiele skutków – tych dobrych i złych. W poniższym artykule postaram się dosyć jasno wyjaśnić Ci czym jest deprecjacja i jaki ma wpływ na rynek, gospodarkę, inwestycje, a nawet codzienne życie.

Co to jest deprecjacja? Czy deprecjacja waluty jest korzystna

Dosłownie jest to spadek na wartości towaru lub dobra materialnego. Jest to przeciwieństwo aprecjacji, która jest wzrostem wartości w czasie.  Termin ten najczęściej jednak jest używany przy spadku wartości waluty krajowej w odniesieniu do waluty zagranicznej.

Deprecjacja jednej waluty (np. euro) będzie powodować aprecjację, czyli wzrost drugiej waluty (np. wona południowokoreańskiego).

Traderzy Forex mają do czynienia z deprecjacją przy ocenie kursów walut, przykładowo kiedy kurs pary walutowej USD/PLN spada wnioskować można o deprecjacji dolara. Za 1 dolara musimy wtedy zapłacić niższą kwotę w złotówkach.

Przyczyny deprecjacji

Przyczyny deprecjacji wynikają najczęściej z aktualnej sytuacji gospodarczej danego państwa. Pierwszą przyczyną jest brak atrakcyjności waluty dla inwestorów, czyli spadek wielkości popytu na walutę krajową, jednak tylko wtedy, gdy wielkość podaży jest utrzymywana na tym samym poziomie.

Kolejną przyczyną tego zjawiska jest obniżenie stóp procentowych, czyli kosztów jakie ponosisz, gdy pożyczasz kapitał. W takim przypadku inwestorzy często się wycofują na rzecz konsumpcji. Zyskuje wtedy gospodarka krajowa.

Ostatnią wymienioną tutaj przyczyną będzie zjawisko inflacji, czyli zjawisko dobrze znane wszystkim inwestorom. Chodzi o to, że gdy w jednym kraju (np. we Francji) ceny rosną dużo szybciej niż w innym (np. w Kanadzie) to wtedy towary kanadyjskie stają się bardziej atrakcyjne dla Francuzów. Co sprawia, że kupują oni produkty zagraniczne za dolary kanadyjskie, które wcześniej są wymieniane za euro. Taka sytuacja sprawia, że wzrasta podaż tej waluty, co prowadzi do spadku wartości i tego, że Francuzi mają np. syrop klonowy z Kanady w lepszych cenach.

Skutki deprecjacji

Jak są przyczyny to muszą być też skutki. Są one dobre i złe, niezależnie czy dotyczą inwestorów, czy zwykłych obywateli – zawsze są plusy i minusy. Oto one:

  • tańszy eksport – cena zagranicznego eksportu spada
  • droższy import – przy droższym imporcie spodziewany jest spadek ilości sprowadzanych do kraju rzeczy 
  • wyższa inflacja – deprecjacja powoduje wyższą inflację, ponieważ ceny importowe są wyższe. Koszty importowanych produktów i surowców wzrastają przy deprecjacji.
  • deprecjacja zwiększa presję inflacyjną
  • spadek siły nabywczej danej waluty w rozliczeniach międzynarodowych
  • wzrost kosztów obsługi długu zagranicznego

Podsumowanie

Skutki deprecjacji dla zwykłego obywatela

Wzrost cen towarów, a co za tym idzie – mniejszy popyt na niektóre produkty, czyli ucierpieć mogą producenci. Kiedy produkty z rodzimego rynku są coraz droższe, stają się mniej atrakcyjne zwłaszcza jeżeli chodzi o handel międzynarodowy. Zagraniczni konsumenci nie chcą ich kupować.

Kolejnym skutkiem, tym razem pozytywnym jest obniżka kosztów pracy w relacji do kosztów pracy za granicą.

Skutkiem negatywnym jest zwiększenie presji inflacyjnej, czyli stanu gospodarki, gdzie bardzo prawdopodobny jest nagły i duży wzrost cen w niewiadomym terminie. Dzieje się to pod wpływem wzrostu cen towarów importowanych.

Występuje również wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego.

Skutki deprecjacji dla inwestora

Największym negatywnym skutkiem deprecjacji dla inwestora jest brak atrakcyjności waluty po nastąpieniu zjawiska deprecjacji, czyli jeżeli początkujący inwestor nie będzie potrafił wybrnąć z takiej sytuacji – może stracić zainwestowane pieniądze.

Posiadanie krajowej waluty w rękach zagranicznych inwestorów po nastąpieniu deprecjacji może być bardzo nieekonomiczne, a więc będą oni dążyć do jej wyprzedania (aby nie stracić), co będzie niekorzystne dla gospodarki.

Jak inwestor może wykorzystać zjawisko deprecjacji?

Inwestor może wykorzystać zjawisko deprecjacji. Pierwszym sposobem są po prostu dalsze inwestycje, ponieważ po początkowym okresie deprecjacji, wielu początkujących i często młodych inwestorów (tak zwana ulica) się wycofuje, więc pojawiają się okazje inwestycyjne W inwestowaniu najważniejsza jest cierpliwość, a takie sytuacje tylko wystawiają ją na próbę. Możesz również odkupować waluty, które dla kogoś są nieekonomiczne z powodu deprecjacji, a tobie w dłuższym okresie czasu dają możliwość zarobku – prawdopodobnie ich wartość po jakimś czasie znacznie wzrośnie.

Sprawdź więcej wyjaśnień pojęć z zakresu ekonomii i tradingu w słowniku inwestora: https://www.poradnik-inwestora.pl/slownik-inwestora/

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo