Wskaźnik ROE (Return on equity) – znaczenie i interpretacja

W wielu wypadkach inwestorzy posiadający akcje danej spółki nie mają wglądu w wewnętrzne sprawy firmy. Pewne rzeczy są podawane do wiadomości publicznej, ale jeśli nie jesteś insiderem, to nie masz 100% pewności, w jakiej kondycji finansowej jest spółka. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na to, aby ocenić, jak zarząd spółki radzi sobie z wyzwaniami na rynku. Za najbardziej pewne uchodzą wskaźniki rentowności, które pokazują, w jaki sposób firma zarządza posiadanym kapitałem. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, co dzieje w spółce, potrafić ocenić działania zarządu firmy, której jesteś akcjonariuszem lub lepiej zrozumieć meandry giełdy, to ten wpis jest dla Ciebie. Dowiedz się czym jest ROE, jak obliczyć i interpretować ten wskaźnik.

Czym jest wskaźnik ROE?

Jeśli chcesz sprawdzić, jak spółka zarządza kapitałem, to najpierw zobacz czym jest wskaźnik rentowności kapitału. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników, który powinien być znany przez każdego szanującego się inwestora. ROE – czyli return on equity to inaczej stopa zwrotu z kapitału własnego. W prosty sposób pokazuje, ile firma potrafiła wypracować zysku na każdą złotówkę z kapitału własnego. Przy większej rentowności jest większa nadwyżka finansowa osiągnięta przez spółkę. Jeśli zostanie dobrze wykorzystana, przełoży się to na wyższy wzrost wartości rynkowej spółki. Może też zostać wykorzystana na wypłatę dywidendy dla właścicieli i akcjonariuszy.

Podsumowując, im wartość wskaźnika ROE jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja spółki.

Jak jest obliczany wskaźnik? Wzór na ROE

Wyliczając wskaźnik ROE dla spółek należy wziąć pod uwagę dane liczbowe, które znajdują się w bilansie i dokumentach księgowych spółki. Rentowność to zysk netto spółki podzielony przez wysokość kapitału własnego, następnie ta wartość jest mnożona razy 100%. W przypadku spółki akcyjnej wartość zysku netto można sprawdzić w Rachunku zysku i strat, natomiast wielkość kapitału własnego można znaleźć w pasywach bilansu. W przypadku, gdy kapitał własny jest ujemny – oznacza to straty dla spółki – ROE może być niemiarodajne. Niektórzy inwestorzy preferują spółki ze stabilnym wskaźnikiem ROE, który nie wykazuje dużych odchyleń – jest to dużo bardziej bezpieczne podejście. 

wzór na ROE

Oczywiście dla spółek giełdowych nie musisz wyliczać wskaźnika ROE samodzielnie. Znajdziesz go w specjalistycznych serwisach internetowych omawiających bieżące wyniki giełdowe.

Wycena rentowności spółki w oparciu o wskaźnik ROE – przykład

Poniżej wyliczono wskaźnik rentowności kapitału własnego dla spółki PKN Orlen:

  • zysk netto  2,909 mln zł,
  • kapitał własny 47,457 mln zł,

ROE = (zysk netto/ kapitał własny) *100 % = (2,909/47,457)*100% = 6,13%

Wartość ROE dla spółki PKN Orlen wyniosła 6,13%. Oznacza to, że na każdą złotówkę kapitału własnego spółka wypracowała jedynie około 6 groszy zysku. Wskaźnik ROE pokazuje, w jaki sposób spółka gospodaruje kapitałem własnym. Przedstawia, ile można otrzymać z każdej złotówki zainwestowanej w spółce.

Jak przedstawiony wynik spółki Orlen kształtuje się na tle rynku? Firmy amerykańskie wchodzące w skład indeksu S&P 500 osiągnęły w analogicznym okresie czasu ROE średni wynik na poziomie 21%.

Podsumowanie

ROE, wraz z C/Z, CAPE, C/WK i stopą dywidendy stanowią grupę najważniejszych wskaźników w analizie spółki giełdowej.

Wysoka wartość wskaźnika oraz wzrost jego poziomu w czasie jest pozytywnym sygnałem dla inwestora zastanawiąjącego się nad zakupem akcji danej firmy. Wysoki i zwiększający się w poszczególnych latach ROE świadczy to o wysokiej i zwiększającej się rentowności kapitałów własnych.

Niska wartość wskaźnika oraz spadek jego poziomu w czasie ma negatywny wydźwięk. Świadczy o niskiej bądź zmniejszającej się rentowności kapitałów własnych, tym samym nie stanowi zachęty do inwestowania w daną spółkę.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo